Vojáci převzali ocenění za splnění úkolů v misích Evropské unie

Vojáci převzali ocenění za splnění úkolů v misích Evropské unie

V pátek 24. března se ve Slavnostní síní Národního památníku v Praze na Vítkově uskutečnil nástup 8. jednotky Úkolového uskupení AČR EUTM a příslušníků operačního velitelství mise EUNAVFOR-MED. Oficiálního přivítání na domácí půdě, které završilo působení v operacích spojených s africkým kontinentem, se jim dostalo od náměstka pro řízení Sekce obranné politiky a strategie MO Jakuba Landovského, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře a dalších hostů.

Česky

Vyznamenaní si připomněli štábního kapitána Václava Morávka

Vyznamenaní si připomněli štábního kapitána Václava Morávka

Za účasti prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Jiřího Balouna se v pátek 17. března v Domě armády Praha uskutečnil slavnostní akt udělení čestných odznaků, pamětních medailí a stužek štábního kapitána Václava Morávka.

Česky

Kurz přesunů na sněhu a ledu

Kurz přesunů na sněhu a ledu

Ve dnech 16.-20.1. a 23.-27.1. 2017 se pod záštitou VeV – VA Vyškov konal zdokonalovací a následně instruktorský kurz přesunů na sněhu a ledu. Pokud by ještě v dnešní době měl někdo představu, že se jedná o procházení se po horách, musím ho vyvést z omylu. Problematika, která je v kurzu obsažena, v sobě skrývá daleko více, než by se na první pohled mohlo zdát. Zároveň odborná a fyzická náročnost kurzů, může překvapit nejednoho účastníka.

Česky

Nad i pod vodou

Nad i pod vodou

Centrum přípravy pozemních sil, jakožto součást Odboru profesní přípravy, rozšiřuje na základě požadavků jednotlivých druhů vojsk každoročně portfolio nabízených vzdělávacích aktivit, přičemž některé kombinace vyučujících a posluchačů mohou být na první pohled poněkud nesrozumitelné. Například, když potápěč školí chemika…

Česky

Noví instruktoři přípravy řidičů míří k útvarům

Noví instruktoři přípravy řidičů míří k útvarům

Na konci února proběhlo slavnostní vyřazení posluchačů, kteří úspěšně absolvovali kurz Instruktor přípravy řidičů, organizovaný u Centra dopravní výchovy. Jedná se o jeden ze dvou kurzů CDV, který je primárně zaměřený na „výrobu“ učitelů, v tomto případě učitelů (instruktorů) řidičů vozidel ozbrojených sil, a to jak zabezpečovacích, tak i bojových vozidel. Nabyté vědomosti absolventi uplatní i v oblasti odborné přípravy řidičů AČR u útvarů. Tento kurz nahrazuje dříve nabízený kurz učitel řidičů bojových vozidel a jeho náplň je nově doplněna právě o oblast zabezpečovacích vozidel.

Česky

Pozvánka na výstavu fotografií

Pozvánka na výstavu fotografií

Na Společenském klubu kasáren Dědice je zpřístupněna výstava nevšedních fotografií zvířat, afrických stepí a pánví plukovníka v.v. Karla Klinovského, příslušníka Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV-VA  s názvem „HONBA ZA AFRICKÝM SVĚTLEM“.

Česky

Prezentace praporu zabezpečení na Dni otevřených dveří Univerzity obrany

Prezentace praporu zabezpečení na Dni otevřených dveří Univerzity obrany

Začátkem února proběhl poslední ze série tří dnů otevřených dveří, které v Kasárnách Šumavská pořádají brněnské fakulty Univerzity obrany.

Česky

Vyšší praporčický kurz zahájen

Vyšší praporčický kurz zahájen

Dne 13. března 2017 byl u Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově zahájen Vyšší praporčický kurz. Tento kurz je po absolvování poddůstojnického a základního praporčického kurzu vrchol kariérového vzdělávání „stříbrného sboru“ v rámci AČR. Od roku 2017 působí na půdě Vojenské akademie Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, který tento kurz zabezpečuje.

Česky

Důstojníci z Kurzu nižších důstojníků ukončili první předmět

Důstojníci z Kurzu nižších důstojníků ukončili první předmět

„Dva náročné měsíce jsou pryč, ale uteklo to jako voda,“ to je nejběžnější verdikt posluchačů kurzu nižších důstojníků při hodnocení doby strávené u VeV – VA.

Česky

Poddůstojnický kurz úspěšně dokončili všichni posluchači

Poddůstojnický kurz úspěšně dokončili všichni posluchači

V pátek 10. března 2017 se uskutečnilo v prostorách Společenského sálu kasáren Dědice slavnostní vyřazení úspěšných absolventů poddůstojnického kurzu.

Česky

Vyšlo další číslo časopisu A report

Vyšlo další číslo časopisu A report

Poslední číslo časopisu A report přináší rozhovor s novým velitelem 15. ženijního pluku plk. gšt. Jiřím Lustykem. Jeho cílem je zvýšit atraktivnost služby a stabilizovat personál.

Česky

Příslušníci VeV-VA si připomenuli 18. výročí přístupu ČR do NATO

Příslušníci VeV-VA si připomenuli 18. výročí přístupu ČR do NATO

V pátek 10. března si příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie připomenuli slavnostním nástupem 18. výročí přístupu České republiky do Severoatlantické aliance (NATO).

Česky

8. strážní rota certifikována

8. strážní rota certifikována

Vojáci, kteří se intenzivně připravovali na zahraniční nasazení v afghánské provincii Parwan, úspěšně dokončili potřebnou certifikaci ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina. Během náročné přípravy na ně čekala řada úkolů, procvičení taktických a střeleckých dovedností, ale i tvrdý dril, jenž byl v závěru certifikace zúročen.

Česky

Průmyslové dny ve Vyškově představily resortu lehká obrněná vozidla

Průmyslové dny ve Vyškově představily resortu lehká obrněná vozidla

Ministr obrany Martin Stropnický, náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář a řada významných hostů se zúčastnili na polygonu ve Vyškově Průmyslových dnů s praktickým porovnáním technických vlastností vozidel.

Česky

Vojáci prezentovali POKOS poprvé ve speciální základní škole

Vojáci prezentovali POKOS poprvé ve speciální základní škole

POKOS neboli vzdělávací program Příprava občanů k obraně státu se v tomto týdnu představil v Jihomoravském kraji pod taktovkou vojáků z Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov.

Česky