Kurz přežití

Kurz speciální přípravy pro krizové situace

NEJSTARŠÍ KONTINUÁLNÍ KURZ PŘEŽITÍ V REPUBLICE.


PROČ S NÁMI?

 • Jsme profesionálové, bezpečnostní prostředí je naše práce.
 • Kurz s tradicí od roku 1994.
 • KNOW HOW z aktuálních misí ve světě.

KOMU JE KURZ URČEN

Pracovníkům médií, humanitárním pracovníkům, pracovníkům vládních a nevládních organizací, kteří budou v rámci svého pracovního zařazení působit v krizových oblastech či v oblastech se zvýšeným bezpečnostním rizikem v zahraničí.

Projděte si svou vlastní misí ve fiktivní zemi. Prožijte krizové situace na vlastní kůži. Připravíme Vás na jejich přežití a pak si vše vyzkoušíte.

CÍL KURZU

Komplexně se připravit správně reagovat na situace, kdy je ohrožen vlastní život. Osvojit si postupy a dovednosti, které vedou ke zvládání krizových situací. Nalézt vlastní fyzické a psychické limity v zátěžových situacích. Dozvědět se o sobě informace, které v běžném životě nezjistíte.

KONCEPT KURZU

 • Výběrový kurz.
 • Limitní kurz – poznáte své hranice.
 • Aktuálnost obsahu.
 • Důraz na reálnost a simulační efekt.
 • Živý kurz, flexibilita témat a scénářů událostí.
 • Přítomnost psychologů.
 • Spolupráce s Policií ČR.
 • Vlastní zkušenosti získané reálným prožitím.
 • Maximální počet účastníků: 20
 • Místo konání: vojenský újezd Březina

JAK SE NA KURZ PŘIHLÁSIT

 • Kurz probíhá jednou ročně, zpravidla v měsíci dubnu.
 • Účastníci musí splňovat podmínku pracovního zařazení v organizaci u které se předpokládá pracovní nasazení v krizových oblastech v zahraničí.
 • Podmínkou je účast na testu fyzické zdatnosti a psychodiagnostickém vyšetření.
 • Vyplnit přihlášku a odeslat ji na příslušnou adresu do termínu uvedeného v přihlášce.
 • Aktuální termín kurzu 20. - 27. dubna 2018

KONTAKT

Bc. Daniela HÖLZELOVÁ, tel: 973 200 293, mobil: 606 711 680

 

Česky