Bojová střelba pro piloty

Jeden z cvičících

Ve dnech 15. až 18. srpna 2011 se ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina u Vyškova konal další z kurzů bojových střeleb pro piloty a palubní personál.

Pro piloty „čtyřiadvacítek“ z 221. vrtulníkové letky z Náměště nad Oslavou to úplná novinka nebyla, protože instruktoři z Velitelství výcviku – Vojenské Akademie ve Vyškově (VeV – VA) se jim věnovali již podruhé. Například pětkrát již specialisté z Oddělení záchranné a výsadkové přípravy VeV – VA
realizovali střelby podobného typu pro piloty z Přerova při přípravě do mise ISAF.
Výcvik je nastaven jako čtyřdenní a cvičí se s velmi vysokou intenzitou deset hodin denně. Za tyto čtyři dny vojáci vystřílí téměř tisíc nábojů do samopalu vz. 58 a asi 500 nábojů do pistole vz. 82 a vz. 75. V podobě, jakou zažili vojáci z Náměště, je kurz realizován teprve podruhé. Díky novele střeleckého předpisu může řídící střeleb plnohodnotně využít variabilnost a různorodost cvičení a možnosti střeleckých cvičení při extrémní fyzické zátěži pod neustálým stresem.

Učíme se od nejlepších

Zde by se měl zobrazit obsah ve formátu Flash! Váš prohlížeč jej nemůže zobrazit, nebo není správně nastaven.

Základní pilíř výcviku spočívá ve využití systému Israel combat schooting (ICS) při střelbě z krátké i dlouhé zbraně v úrovni Basic. ICS systém se začal formovat již v roce 1948, kdy vznikl stát Izrael a dnes jsou v něm využívány ty nejnovější poznatky z bojových operací i z incidentů, o které není pro izraelské občany na území vlastního státu nouze. Není Bez zajímavosti, že samotní Izraelci o svých bojových systémech jak se zbraní (ICS) tak beze zbraně (Krav Maga) říkají, že jim je pomohl vytvořit samotný Hospodin, který nad nimi tímto bdí.
Alfou a omegou výcviku v ICS je neustálý dril, stres při extrémní fyzické zátěži a to vše v maximální reálnosti a opravdovosti. Instruktoři se snaží o to, aby v sobě vojáci vzbudili ducha bojovníka, aby byli nezlomní v jakkoli vyhrocené krizové situaci.
Podle slov instruktora bojové střelby Roberta Chudého je systém ICS doopravdy tím nejlepším na světě a je založen na bezpečné, ale vysoce účinné manipulaci se zbraní při střelbě v bojových situacích, kde jde doopravdy o život.

Instruktoři prošli kurzem nejprve sami

Od vojáků se očekává vysoká kázeň, maximální motivovanost a chuť stále se zlepšovat. V průběhu výcviku si bez nadsázky sáhnou na dno svých psychických a fyzických sil, a to je podle Chudého na výcviku to nejcennější: „Ta námaha, ty obtíže a úsilí, to vojáky jen zodolní a dostávají tak těžce nabytou zkušenost, podloženou psychomotorickými stereotypy, které jsou i po pouhých čtyřech dnech výcviku náležitě ukotveny. Připravujeme je v taktických postupech na bojišti tak, aby osádka či skupina, která je na bojišti jedním organismem, dokázala efektivně střílet a mít převahu v palbě, což je pro jejich vlastní přežití základem.“
Protože vyškovští instruktoři chtějí zachovávat vysoký standard vedeného kurzu, tak Robert Chudý i jeho kolega Roman Novotný soukromně absolvovali kurz vedený firmou ISSP (Israel Special Security Projects). Samozřejmě, že pod vedením izraelského instruktora, což byl podle nich základní a nutný pilíř. “Abychom mohli být plnohodnotnými instruktory v ICS, tak musíme přímo do Izraele“, říká Chudý: „a věřte, že se tam kvůli tomu vydáme.
To, že všichni instruktoři musí být schopni předvést vše, co vysvětlují a vždy lépe než cvičící, demonstruje Chudý sám na sobě. Po té, co svůj handicap jedné ruky kompenzoval nožičkami na zbrani Sa vz. 58, za celé čtyři dny výcviku jej nikdo nebyl schopen překonat v mířené střelbě na 100m.

Specifika ICS se nad Afghánistánem bude hodit

Vojáci jsou cvičeni v  v základní bojové pozici „Amida“, čelním postoji typu „A“ z rozkročenýma nohama pokrčenými v kolenou a se zpevněným tělem a zadrženým dechem. Další pozice je v kleku „Kriya“ , ruce jsou vždy natažené se zpevněnými lokty, zbraň je v úrovni očí.
„Vojáci se musí naučit zvládat odstraňování závad u dlouhé i krátké zbraně, střelbu za pohybu, střelbu jednou rukou a to vše při extrémní fyzické zátěži a stresu“, říká Chudý: „ Je to důležité pro jejich uvědomění si reálnosti vzniklé situace. Zaměřujeme se na kompletní zdokonalení v bezpečné, ale vysoce účinné manipulaci s dlouhými i krátkými zbraněmi a vždy si zveme externího instruktora ICS, kterému vděčíme za úžasnou a profesionální pomoc. Oproti jiným postupům a systémům je zbraň při ICS vždy bez náboje v nábojové komoře a o to více se musí voják nadrilovat natahování zbraně a následnou střelbu. To se pilotům hodí, protože nad Afghánistánem na palubě vrtulníku zbraně nataženy nemají. Největší odměnou je pro nás to, že vojáci se sami chtějí zlepšovat, protože si vyzkoušeli, že tento systém je maximálně funkční a bezpečný.“

 

Text: Pavel Kočvara
Foto, video: Kateřina Lang

Na palebnou čáru museli vojáci sprintovat
Piloti vrtulníků se učí střílet
Před střelbou prošli vojáci fyzickým stresem, aby měli stížené soustředění
Střelba z dlouhé zbraně
Střílelo se z různých vzdáleností
Trénink izraelské bojové střelby