Čerstvé posily míří do armády

Základní příprava

Od 12. do 14. prosince 2011 vrcholí ve vojenském výcvikovém prostoru Březina u Vyškova komplexním polním výcvikem základní příprava nových vojáků AČR. V úterý 13. prosince za nováčky zavítal náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek v doprovodu zástupce velitele společných sil brigádního generála Milana Kovandy.

Ve srubovém táboře ve výcvikovém prostoru zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie plukovník Rudolf Honzák a náčelník odboru výcviku plukovník Karel Klinovský seznámili generála Picka s dosavadním průběhem výcviku nováčků a aktuální úrovní připravenosti vojáků. „Za poslední čtyři roky je to nejlepší turnus, který tu kdy byl,“ konstatoval plukovník Klinovský s tím, že je možné, že k tomu přispělo i dvouleté pozastavení náboru do AČR. „Motivace nových vojáků je opravdu výjimečná a je to vidět i na jejich nasazení a výsledcích,“ poukázal na skutečnost, že základní přípravu nedokončilo dosud pouze 14 lidí.
Přestože je výcvik, který z 87 procent probíhá zejména v terénu, opravdu náročný jak na fyzičku, tak rovněž díky řadě stresových situací, kterým jsou nováčci vystaveni, také na psychiku, je z tohoto počtu pouze jeden voják, který neprošel postupovými zkouškami. Ostatní ukončili zejména na vlastní žádost. „Jsem přesvědčen, že tito noví vojáci budou pro jednotky AČR opravdu přínosem,“ dodal plukovník Klinovský a podtrhl skutečnost, že jsou do výcviku, díky instruktorům od jednotek s bojovými zkušenostmi, kteří výcvik vedou a jsou s vojáky dvacet čtyři hodin denně, aplikovány nejnovější poznatky ze zahraničních operací. „Měli by tu být nejlepší z nejlepších,“ souhlasně konstatoval generál Picek a ocenil přístup vyškovského velení k přípravě nováčků.
V prostoru pěší střelnice pak generál Picek zhlédl část taktické přípravy vojáků, kdy jednotka reagovala na napadení a postřelování protivníkem a na vlastní oči se tak mohl přesvědčit o úrovni jejich vycvičenosti. Přestože byli nováčci po drsné a mrazivé noci v terénu, dopoledním náročném výcviku zablácení a špinaví a s kruhy pod očima, slov o únavě a vyčerpání se z jejich úst nedočkal. Na jeho otázku, jaký byl výcvik v noci se dočkal odpovědi jediné: „trochu studený“ a jeden po druhém opakovali se zaťatými zuby: „To zvládneme! Musíme!“. Potvrdili tak slova plukovníka Klinovského o vyjímečné motivaci, kterou tito vojáci mají.
„Ještě nenastala taková situace, abych si řekl, že to fakt nedám a že to vzdám. Chci odsud odejít jako voják a tomu podřídím vše,“ konstatoval šestadvacetiletý Tomáš Kolovratník, který na svou šanci sloužit v armádě čekal šest let, než se mu to podařilo. Po absolvování základní přípravy bude působit u 4. brigády rychlého nasazení jako řidič. Právě řidičů má armáda nedostatek. „Kromě řidičů s řidičským oprávnění skupiny C nám chybí také elektrospecialisté, vojáci na základní pozice střelců, základní zdravotní personál, ale také například lékaři, právníci či psychologové,“ upřesnil aktuální potřeby armády generál Picek. Dále před nastoupenými nováčky dodal, že pevně věří, že právě oni, kteří končí svou základní přípravu a 2. ledna 2012 nastoupí ke svým mateřským jednotkám, budou výraznou posilou, se kterou budou moci velitelé při plnění stanovených úkolů počítat.

  • 3. října 2011 po dvou letech nastoupilo do základní přípravy 157 nových rekrutů osob, 14 z nich výcvik předčasně ukončilo.
  • Základní dvanáctitýdenní příprava pro nově příchozí příslušníky AČR je rozdělena do 4 fází od získání základních návyků, přes střeleckou přípravu, taktický výcvik jednotlivce až po závěrečnou fázi, kdy vojáci prochází nepřetržitým komplexním polním výcvikem. Mezi jednotlivými fázemi vojáci skládají postupové zkoušky.
  • V současné době pokračuje v přípravě 143 žáků-vojínů, kteří se nacházejí v poslední čtvrté fázi výcviku. Z tohoto počtu je sedm žen.Tito vojáci nastoupí ke svým jednotkám 2. ledna 2012
  • Pro potřeby náboru je nyní na Krajských vojenských velitelstvích evidováno kolem 3000 potenciálních zájemců o službu v ozbrojených silách.
  • V současné době probíhá výběr a doplňování na základní pozice. Nejvíce jsou obsazovány funkce řidičů s oprávněním skupiny C, operátorů, střelců, strojníků a pozice základního zdravotního personálu, a to zejména u vojenských útvarů v posádkách Jince, Bechyně, Praha, Strakonice, a Hranice na Moravě.
  • Pro rok 2012 byl zatím stanoven úkol přijmout k vojenským útvarům a zařízením v lednu a v dubnu do služebního poměru vojáka z povolání celkem 440 osob, ke studiu na Univerzitě obrany a Vojenském oboru FTVS UK pak k 1. srpnu celkem 351 nových studentů a pro říjnový termín se zatím počítá s nástupem cca 170 vojáků.

Text: plk. Jana Růžičková
Foto: o. z. Ing. Vladimír Bezděk

Základní příprava
Základní příprava
Základní příprava
Základní příprava
Základní příprava
Základní příprava
Základní příprava
Základní příprava