Česká vojenská encyklopedie

Dnem 15. 8. 2011 byl Odborem doktrín spuštěn projekt České vojenské encyklopedie (ČVE), který nahrazuje původní zastaralou Vojenskou encyklopedii (VE), dosud prezentovanou jenom na intranetových stránkách.

Česká vojenská encyklopedie je novelizovanou verzí VE s upgradovaným softwarem včetně revize platných pojmů a definic. V rámci novelizace byla doplněna možnost vyhledání termínů podle logicky a hierarchicky strukturovaných kategorií, aktualizována skupina editorů, odpovědných za obsahovou správnost uvedených pojmů podle jednotlivých terminologických skupin a rozšířeno spektrum uživatelů a přispěvatelů. Na novelizaci ČVE se podíleli příslušníci VeV-VA, UO Brno a dalších organizačních celků a součástí AČR. Gestorem ČVE je Odbor doktrín.

ČVE je k dispozici na internetových stránkách Odboru doktrín http://doctrine.vavyskov.cz/_aplikace/cve. V tomto prostředí je přístupna vojenské i laické veřejnosti s cílem prezentovat obsah vojenských termínů používaných v oblasti výstavby a výcviku ozbrojených sil a ve vojskové operační praxi. Na těchto stránkách také průběžně probíhá editace termínů jednotlivými editory.

ČVE je prezentována vojenské veřejnosti na intranetových stránkách VeV-VA (resp. Odboru doktrín) s tím, že vždy k 15. dnu v měsíci je automaticky vložena její aktualizovaná verze z internetu.

ČVE je otevřeným projektem, proto jeho autoři uvítají návrh na každou změnu, který zvýší uživatelský komfort výsledné podoby encyklopedie včetně nabídky odborné spolupráce v roli editora nebo přispěvatele.

 

Administrátor ČVE: o.z. Ing. Oldřich ZELA, tel. 450 953