Jazyková akademie pro mladé záložní důstojníky

Ve dnech 23. – 29. ledna 2011 se u Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově (VeV-VA) za účasti zástupců NATO a PfP (Partnership for Peace /Partnerství pro mír/) uskuteční Jazyková akademie pro mladé záložní důstojníky CIOR (Conféderation interalliée des officiers de réserve /Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků/).

Seminář je organizován ve spolupráci s Asociací záložních brigád (AZB), která je od roku 2009 řádným členem CIOR. V rámci kurzu ve Vyškově zvládnou vojáci základy velení, odbornou terminologii i speciální dovednosti (vyžádání MEDEVAC /Medical Evacuation/, vyžádání palby do určeného sektoru /call for fire/ atd.).

Text: kapitán Pavel Kočvara, tiskový a informační důstojník VeV-VA Vyškov