Kurz ve Vyškově pro záchranu života vojáků v boji

Kurz ve Vyškově pro záchranu života vojáků v boji

Ve dnech 12. –23. září 2011 se u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově (VeV-VA) uskutečnil kurz instruktorů CLS (CLS /Combat LifeSaver Course/). Tři zkušení příslušníci výjezdního zdravotnického týmu zdravotnické brigády US Army z Heidelbergu vedli v prostorách vyškovských kasáren Dědice sadu teoretických a praktických zaměstnání pro 22 příslušníků Společných sil (SpS), Vojenské policie a Fakulty vojenského zdravotnictví UO, budoucích instruktorů výukových center CLS.

Obdobný kurz, který proběhl v termínu od 19. – 23. září 2011 byl určen pro 40 vojáků AČR předurčených do operace ISAF.

První budou ve Vyškově

Podle slov staršího instruktora Oddělení přípravy zdravotnických odborností Odboru profesní přípravy (OPrPř) VeV-VA praporčíka Milana Štípaly vzniknou tato centra na základě certifikace u Odboru vojenského zdravotnictví – Ministerstva obrany: „Společné síly tento kurz zorganizovaly tady ve Vyškově proto, aby se naši instruktoři v centrech CLS seznámili s novými poznatky a materiálem v oblasti výcviku CLS. Zde bude i jedno z prvních výukových center CLS. První týden byl ukázkou toho, jak školí budoucí CLS naši američtí kolegové a byl praktickým návodem pro naše instruktory k budoucí výuce v centrech. Druhý týden kurzu byl pro vojáky, kteří získané návyky použijí v misi. Výuka probíhala pod vedením MSG Thomase R. Vatchera, SSG Derricka Alforda a SPC Issaca Achua, ale praktická zaměstnání organizovali již naši vyškolení instruktoři.“
Primárním úkolem  „Síelesáků“, jak vojáci tyto své kolegy slangově nazývají, je v boji shromáždit všechny raněné na bezpečném místě a pokusit se je dostat do stabilizovaného stavu do příletu záchranného vrtulníku MEDEVACu (Medical Evacuation). CLS stojí na principech taktické medicíny (TCCC – Tactical Combat Casualty Care). Tento systém péče o zraněného v taktickém prostředí vychází ze zkušeností z reálných bojových nasazení.

V boji není všude lékař

Síelesáci musí bez přítomnosti lékaře zvládnout roztřídění  raněných podle závažnosti poranění a další činnosti. Běžným zvykem v zahraničních armádách je využívání vyškoleného nezdravotníka – Combat Life Savera, který se dostává do kontaktu se zraněným jako první. Takto vyškolení vojáci sice nemají zdravotnické vzdělání v pravém slova smyslu, ale dovednosti v oblasti poskytování první pomoci získávají v odborných kurzech první pomoci a např. v kurzu „BARTS“ (Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills – pokročilé polní resuscitační techniky a dovednosti) pro CLS.
„Umějí zastavit masivní krvácení, ošetřit střelná poranění, zajistit dýchací cesty, zmírnit tenzní pneumotorax a zvládnou i resuscitaci“, řekla starší instruktorka Oddělení přípravy zdravotnických odborností Eliška Komárková: „Do příletu MEDEVACu  jsou vojáci totiž odkázáni sami na sebe a poznatky z konfliktů jasně ukazují, že přibližně 18 procent zraněných, kteří zemřou předtím, než dorazí do zdravotnického zařízení, lze zachránit, pokud jsou na místě právě Síelesáci, kteří jsou jinak běžnými příslušníky jednotky.“

Zkouška byla o praxi

Cílem kurzu bylo procvičit vojáky v poskytování základní neodkladné péče v polních podmínkách. Američani kvitovali vysokou úroveň znalostí našich vojáků, což lze přičíst jednak intenzivní přípravě, prováděné dnes již v převážné většině útvarů a zařízení, které posílají své příslušníky do misí, ale také vysoké profesionalitě vyškovských instruktorů.
„Podstatou kurzu byla praktická zaměstnání v terénu se zaměřením na celkové zajištění životních funkcí u zraněných a jejich následný odsun. Instruktoři pochválili materiální zabezpečení kurzu, protože některé z věcí byly do US Army zavedeny teprve nedávno po zkušenostech z Afghánistánu a Iráku a my už s nimi u nás pracujeme. Například jsme pracovali s batohem CLS, který je určen pro americké vojáky a porovnávali výbavu našich vojáků, kteří jezdí do misí.“, uvádí Štípala a pokračuje: „Vše bylo velmi reálné, protože při výcviku jsou používány nejrůznější simulaci skutečných zranění a velmi věrně je tak možno nasimulovat kupříkladu zranění břicha, končetin nebo krvácení.“

Závěrečná zkouška proběhla v terénu s trenažéry a materiálem určeným pro budoucí výcvik a praxi. První i druhá část kurzu byly zakončeny testem a praktickou zkouškou v terénu. Všech 22 instruktorů, pro které to navíc znamenalo obdržet certifikát instruktora CLS a 40 vojáků předurčených pro operaci ISAF
závěrečnou zkoušku úspěšně složilo.


Text: kapitán Pavel Kočvara
Foto: Hana Jurčová

Kurz ve Vyškově pro záchranu života vojáků v boji
Kurz ve Vyškově pro záchranu života vojáků v boji
Kurz ve Vyškově pro záchranu života vojáků v boji
Kurz ve Vyškově pro záchranu života vojáků v boji
Kurz ve Vyškově pro záchranu života vojáků v boji
Kurz ve Vyškově pro záchranu života vojáků v boji