Maďarské rakety nad Hradištěm

SHORAD– LIVE FIRING 2011

Ve dnech 18. až 22. dubna 2011 proběhlo ve Vojenském výcvikovém prostoru (VVP) Hradiště pod názvem SHORAD– LIVE FIRING 2011 cvičení Maďarských ozbrojených sil. Na 60 příslušníků 12. protiletadlového pluku „Arrabona“ se zúčastnilo ostrých střeleb z kompletu SA-16 Gimlet.
Podle slov kapitána Ladislava Žabky, náčelníka Skupiny řízení a rozvoje učebně výcvikové základny (SkŘRUVZ) Oddělení zabezpečení přípravy personálu a UVZ štábu Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV – VA) Vyškov v letošním roce zabezpečovalo Středisko obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Hradiště cvičení Maďarských ozbrojených sil již potřetí, takže se zdaleka nejednalo o neznámou věc: „Hradiště má ze všech našich výcvikových prostorů pro tento výcvik nejlepší podmínky a pluk „Arrabona“ je tu jako doma. Jeho příslušníci zde cvičili již v červenci 2009 a v dubnu 2010. Cvičení SHORAD bylo zahájeno 18. dubna přepravou osob a přesunem techniky a materiálu po vlastní ose ze sídelního města jednotky Györ do prostoru cvičení a samotné střelby z kompletů SA-16 Gimlet známých také pod označením „Iglo“ probíhaly pod velením plukovníka Ference Kovácse na protiletadlové střelnici Březina.“

Komplet SA-16 Gimlet je ruční protiletadlový komplet krátkého doletu s maximálním dostřelem pěti kilometrů, jehož konstrukce již dnes ale neodpovídá potřebám současného vedení moderního boje. Proto jej Maďaři v současné době nahrazují novými protiletadlovými komplety „Mistrál“, což je také důvod proč letos naši Maďarští kolegové stříleli s Gimlety naposledy.

„Děkujeme všem příslušníkům VeV – VA Vyškov a Střediska obsluh výcvikových zařízení Hradiště za přípravu tohoto i předchozích cvičení a vytvoření výborných podmínek pro výcvik našim příslušníkům, kteří se po roční pauze k vám opět rádi vraceli,“ řekl velitel 12. protiletadlového pluku „Arrabona“ plukovník Ferenc Kovács: „ Pro nás je důležité, že výsledky střeleb jsou výborné a vše probíhalo bez nejmenších problémů. Navíc nám náčelník střediska objednal nádherné slunečné počasí, takže co víc si můžeme přát. Doufám, že v příštím roce navážeme na dosavadní spolupráci pokračováním výcviku s našimi novými protiletadlovými komplety.“

TEXT: kapitán Pavel Kočvara
FOTO: archiv VeV-VA

 


 

SHORAD– LIVE FIRING 2011
SHORAD– LIVE FIRING 2011
SHORAD– LIVE FIRING 2011