Odpovědnost, Obětavost, Odvaha, Čest

Slavnostní vyřazení

Etický kodex vojáka z povolání přijalo za svůj téměř 190 nových příslušníků AČR včetně 5 žen v rámci slavnostního vyřazení úspěšných absolventů kurzu základní přípravy. Svůj první vojenský absolventský certifikát posluchači převzali po 3 měsících náročného výcviku ve čtvrtek 21. června 2012 u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově a to za přítomnosti zástupce velitele Společných sil brigádního generála Milana Kovandy, zástupce velitele Společných sil – velitele pozemních sil brigádního generála Štefana Kalety, zastupujícího velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie a dalších představitelů AČR, včetně vrchních praporčíků.

Úspěšní absolventi tohoto základního kurzu, nutného pro odstartování kariéry vojenského profesionála, prošli se ctí všemi nástrahami náročného výcviku, jehož vyvrcholením byl již tradičně třídenní komplexní polní výcvik. Takzvaný „komplexák“ je postaven tak, aby maximálně prověřil nejen potřebné znalosti a dovednosti, ale rovněž vysoké fyzické i psychické nároky při plnění poslání vojenského profesionála. Tentokrát se odehrál pod taktovkou střídavého silného deště v kombinaci s extrémním horkem.

Jednou z motivací vstupu nových rekrutů do AČR je možnost nasazení v zahraničních operacích. A právě v tomto byl tento kurz ojedinělý. „V závěrečných dnech základní přípravy ve Vyškově měli posluchači zcela výjimečnou příležitost přímo nahlédnout do přípravy na zahraniční misi v rámci zdejšího taktického cvičení Messenger 2012. Část posluchačů se měla možnost ocitnout přímo v centru dění plnění operačního úkolu 10. jednotky PRT v prostoru nasazení Logar, když 80 z nich, posílilo řady imitační skupiny představující domorodé afghánské obyvatele vesnice Kherwar na personálně nejrozsáhlejší rozehře celého cvičení. Do připraveného incidentu je uvedl náčelník skupiny rozehry podplukovník Jiří Hrazdil, přičemž podtrhl jejich velmi významnou roli. Posluchači tak získali naprosto unikátní zkušenosti, které doposud voják po třech měsících v armádě rozhodně nezažil.“ hodnotí závěr kurzu náčelník oddělení základní přípravy major Rostislav Juppa.

Tříměsíční vyškovský výcvik symbolicky ukončil zvon základní přípravy, ale zároveň odstartoval vojenskou kariéru téměř dvou stovkám nových vojenských profesionálů. Slova na něm vyrytá hovoří za vše ALEA IACTA EST tedy Kostky jsou vrženy…


Text: kpt.Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová

Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení
Slavnostní vyřazení