Personalisté znovu ve školních lavicích

Náměstek Hrbata ocenil práci podplukovníka Záchy

U Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově (VeV-VA) byl dne 4. dubna 2011 za přítomnosti náměstka ministra obrany Michaela Hrbaty, ředitele Ředitelství personální podpory MO (ŘePP) Stanislava Panuše, velitele VeV-VA plukovníka gšt. Jána Kožiaka a náčelníka personálního oddělení VeV-VA podplukovníka Jiřího Záchy slavnostně zahájen druhý běh dvoutýdenního kurzu pracovníků pro lidské zdroje Armády České republiky (AČR). Hlavní náplní kurzu, který potrvá do 15. dubna 2011, je zdokonalit personalisty ve výkonu odborné činnosti v podmínkách AČR a v neposlední řadě jim umožnit získat a rozšířit si vědomosti potřebné k co nejlepší kvalitě této, nad jiné důležité práce.

Podle slov podplukovníka Záchy, který je nestorem tohoto počinu je nad míru důležité, aby personální specialisté získávali nové vědomosti kontinuálně během výkonu funkce v rámci celoživotního vzdělávání: „Do tohoto ročníku nám nastoupilo 24 účastníků a když si uvědomíme, že první kurz tohoto typu jsme dělali teprve loni, jistě to není malé číslo. Už dnes se dá říci, že o účast v kurzu je zájem, což je dáno mimo jiné i stoupajícími požadavky na odbornou erudovanost personalistů. Po absolvování kurzu musí posluchač umět kupříkladu veškeré praktické činnosti při plnění personálních činností z důrazem na otázky OMDZ, služebního zařazení a propuštění ze služebního poměru, administrativní úkony spojené s rekrutačním a povolávacím procesem, praktické činnosti spojené se služebním hodnocením, praktickou činnost při tvorbě, kalkulacích a obsazování služebních míst v AČR, specifiku práce v zahraniční misi , psychologii v personální práci a tak dále a tak dále. Jen pro zajímavost – poslední soustředěná příprava takového typu a rozsahu byla organizována v roce 2001 pod hlavičkou Velitelství sil územní obrany v Táboře ve školícím zařízení Olšina.“

Že se nejedná v žádném případě o jednoduchou práci, to ve svém projevu zmínil i náměstek Hrbata, který všem studentům popřál mnoho úspěchů a mimo jiné řekl: „Jsem potěšen, že se již v loňském roce podplukovníku Záchovi a jeho lidem podařilo velmi kvalitně dát dohromady témata a celý obsah přípravy. Být dobrým personalistou, to znamená samozřejmě umět se bezvadně postarat o lidi, ale chce to ještě mnohem víc. Musíte se dobře orientovat nejen v zákonech a normách stanovených pouze pro vojáky, ale i mnoha dalších civilních zákonech a normativních aktech. Na vaší bezchybné práci závisí správné rozhodování velitelů a náčelníků při řešení personálních otázek u útvarů. Vím, že jsou mezi Vámi i nováčci z Univerzity obrany, kteří do této práce nastoupí po skončení prázdnin. Vám přeji hodně úspěchů a určitě se po určité praxi do tohoto kurzu můžete nominovat znovu a tak si své znalosti znovu ověřit. Nikdo učený z nebe nespadl a ve Vašich začátcích Vám jistě pomohou nadřízená personální oddělení.“
Plukovník Kožiak vidí celou výuku jako kooperaci lektorského sboru, který budou tvořit odborníci nejenom z VeV – VA, ale i z ŘePP a Sekce personální MO (SP MO). Podle něj to bude ideální pro ujednocení a správný výklad stanovených postupů a v neposlední řadě bude přítomnost takovýchto autorit přínosná pro samotné studenty, kteří budou moci aktuálně konzultovat nejrůznější odborné nejasnosti. „Do dalších let chceme připravit další kurzy, které by byly jak pod hlavičkou našeho velitelství, tak pod hlavičkou Univerzity obrany“, doplňuje Zácha: „Ve Vyškově se zaměříme na praktické činnosti a oblasti jako je provádění služebních hodnocení vojáků, motivace vojáků anebo řízení průběhu kariéry vojáka. Universita obrany by se mohla soustředit na krátkodobé kurzy z problematiky řízení lidských zdrojů, což je třeba personální plánování, získávání a výběr pracovníků, ale i tak zvaný outplacement, tedy uvolňování lidí z organizace. Další kurz tohoto typu uspořádáme od 10. do 21. října 2011 a tři kurzy plánujeme i na rok 2012 . Nepochybuji o tom, že společnými silami se nám podaří stále se zlepšovat.“

Text: kpt. Pavel Kočvara
Foto: Hana Jurčová

Náměstek Hrbata popřál všem žákům zdar
V auditoriu s sešli nováčci s ostřílenými praktiky
Zleva podplukovník Zácha, plukovník gšt. Kožiak, náměstek Hrbata a ředitel Panuš