Pětibojaři se rvali ve Vyškově

Překážková dráha

Ve dnech 4. – 6. května 2011 ve Vyškově uskutečnil Přebor Armády České republiky ve vojenském pětiboji. Dvacet vojenských profesionálů v něm bojovalo ve střelbě, překonávání překážkové dráhy NATO, házení granátu, plavání a v přespolním běhu. Titul Přeborník AČR ve vojenském pětiboji si letos v kategorii muži odvezl desátník Ivo Vrba z VÚ 4423 Přáslavice ziskem 4753 bodů a v ženách s 4327 body zvítězila rotná Helena Holečková z University obrany Brno (UO).

„Nejenom vítěz, ale i ostatní soutěžící odvedli bez přehánění skvělé výkony, k čemuž pomohla i bezchybná organizace a materiální zabezpečení tady ve Vyškově“, říká člen mezinárodní sportovní komise vojenského pětiboje plukovník Lubomír Přívětivý: „Na základě výsledků budou vybrána reprezentační družstva AČR mužů a žen pro mezinárodní závody v Italském Lecce a Finském Lahti.“ Podle něj však je to podmíněno skutečně pečlivou přípravou a tvrdou prací: „Nic nešlo lehce. Už v roce 1995 jsme byli jako pozorovatelé na zahraničních mezinárodních závodech ve Wiener Neustadt a teprve rok 1996 lze považovat za mezník vzniku vojenského pětiboje v AČR. Tehdy jsme se účastnili prvních mezinárodních závodů v Arlonu v Belgii a prvního mistrovství světa ve Wiener Neustadt.“

Od roku 1996 jsou armádní přebory AČR pořádány pravidelně, většinou s mezinárodní účastí a od roku 1997 má armáda také armádní reprezentační družstvo žen. „Letošní výkony nás jen utvrzují v přesvědčení, že je to správný trend“, doplňuje výkonný ředitel přeboru podplukovník Ladislav Zakuťanský: „Díky tomu, že se naše armáda už v roce 1991 stala 84. členem CISM (Conseil International du Sport Militaire – Mezinárodní rada vojenského sportu), která dnes sdružuje 131 zemí z celého světa, bylo by škoda, kdyby se nám takový úspěch nakonec nepovedl.Členství v CISM nám také přináší mnoho výhod. Mimo konferencí, metodické a materiální pomoci v oblasti sportovního tréninku vojáků a podobně se jedná hlavně o sportovní soutěže od regionální úrovně, přes kontinentální až po mistrovství světa, a to jak v běžných sportech, tak také ve sportech vojenských. V současné době se jedná o 25 sportů rozdělených do skupin – individuální, kolektivní, bojové a vojenské.“

Dva z těch vojenských – aeronautical pentatlon a military pentatlon – jsou v gesci Oddělení záchranné a výsadkové služby a tělesné výchovy (OdZVSTV) Sekce rozvoje druhů sil – Operační sekce ministerstva obrany (RDS – OS MO) oba pětiboje se rozvíjejí zejména na vojenských školách. Podle šéfa organizačního týmu přeboru kapitána Romana Blahuty se však členská základna postupně rozšiřuje i do vojenských útvarů a zařízení: „Je to určitě dobře a jako tělocvikáři to jen vítáme. Vojenský pětiboj je zejména v zahraničí jedním z nejpodporovanějších sportů, a protože zahrnuje základní dovednosti vojáka a má tak velmi blízký vztah k vojenskému výcviku, patří vždy k největším sportovním soutěžím CISM. Úzce na tomto poli spolupracujeme s Vojenským oborem při Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze, který činnost vojenského pětiboje organizuje.“

Závěrečný ceremoniál za přítomnosti vedoucího OdZVSTV SRDS – OS MO plukovníka Ladislava Nagyho a zástupce velitele VeV-VA plukovníka Josefa Medala proběhl v areálu kasáren Dědice ve Vyškově. Na druhém místě v kategorii muži se umístil svobodník Milan Wurst z VÚ 4423 Přáslavice ziskem 4627,4 bodu a na třetím četař Jaroslav Matoušek z VÚ 7830 Praha ziskem 4478,4 bodu. O druhé a třetí místo v ženách se rozdělily s 4025,9 body četařka Markéta Janatová a desátnice Martina Skalová s 3815,8 body, obě z UO Brno.

 

Text: kapitán Pavel Kočvara
Foto: Hana Jurčová

Překážková dráha není jednoduchá
Překážková dráha
Jako žralok
Překážky ve vodě
Přespolní běh
Rotná Helena Holečková
Desátník Ivo Vrba