Velitel Texaské národní gardy ve Vyškově

Generál Nichols projevil zájem o typy kurzů, které VeV-VA zabezpečuje

Ve dnech 16. – 20. května 2011 navštívil Českou republiku velitel Texaské národní gardy (TNG) generálmajor John Nichols s doprovodem. Hlavními body této návštěvy byla setkání hosta s předními představiteli Generálního štábu Armády České republiky(GŠ AČR), návštěva Velitelství společných sil v Olomouci, Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově (VeV-VA) a 15. ženijní brigády v Bechyni.

Společně s generálem Nicholsem, v jehož doprovodu byli mimo jiné plukovník Charles Wilson (USMAT), vrchní praporčík Juan Morales a major Dick Jinks (US Embassy), přijel dne 19. května 2011 do centra výcviku AČR i první zástupce náčelníka Generálního štábu brigádní generál Miroslav Žižka. Vzácné hosty přivítal v areálu vyškovských kasáren Dědice velitel VeV-VA plukovník gšt. Ján Kožiak. V následujícím krátkém briefingu seznámil náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Milan Marek delegaci mimo jiné se systémem vzdělávání v AČR, posláním a hlavními úkoly VeV-VA a zmínil i spolupráci VeV-VA s Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem (The British Military Advisory Training Team) a s Centrem ochrany proti zbraním hromadného ničení (COPZHN) NATO.
Po krátké diskuzi navštívila delegace Středisko simulačních a trenažerových technologií (SSTT), který je s celoarmádní působností ve všech oblastech své činnosti součástí Centra simulačních a trenažérových technologií Brno (CSTT). Zde velitel centra major Pavel Haicer hosty seznámil s  možnostmi tohoto zařízení, které udržuje v oblasti výcviku na všech typech simulátorů dlouhodobě vysoký standart, zajištěný úzkou spoluprací s partnerskými simulačními a výcvikovými centry NATO a účastí přísušků CSTT na mezinárodních konferencích v Evropě a USA. Posledním bodem programu bylo  seznámení se s výcvikovým materiálem a speciální technikou, umístěnou v hale  Vzdušných sil, kterou delegaci provedl zástupce náčelníka Odboru kariérové přípravy major Jaroslav Medek.
Po seznámení se s Vyškovem se členové delegace přesunuli k návště 15. ženijní brigády v Bechyni.

Text: kapitán Pavel Kočvara
Foto: Vladimír Bezděk

Generálové zleva Zižka a Nichols sledují předvedení simulátoru bojových vozidel
Nichols objasnil výcvikový a vzdělávací systém TNG
Středisko simulačních a trenažérových technologií
Zápis do kroniky VeV-VA