Veteráni POZOR!

Pokud jsi vstoupil do Projektu „Podpora válečných veteránů při návratu do práce po ukončení mise“ máš možnost zúčastnit se POSLEDNÍHO Základního semináře, který je vstupní klíčovou aktivitou projektu a má za cíl prostřednictvím specializovaného školení rozšířit individuální schopnost získat zaměstnání a nebo Tvoji zaměstnatelnost, zvýšení motivace, komunikačních dovedností.

Seminář vede specializovaná školící firma. Na tento seminář navazují individuální práce specialistů a doplnění kvalifikace dle individuálních potřeb. Podmínkou pro zařazení do projektu je účast na této vstupní aktivitě. Je zprovozněna databáze potenciálních zaměstnavatelů, jsou zde umisťovány životopisy zájemců (pouze na základě osobního souhlasu), zařazených do Projektu, poptávky firem, volná pracovní místa. K dnešnímu dni evidujeme již více než 50 firem, které projekt podporují.
 
Další informace sdělíme na místě konání semináře osobně, mailem nebo telefonicky. Akce jsou zveřejňovány a aktualizovány pro členy skupin ČsOL nebo SVV na Facebooku!
Řada přihlášených se doposud nevyjádřila k účasti na semináři, ani v přání setrvání v projektu a získání dotace na svoji osobu z fondu EU apod.

Děkuji předem za informaci a také případně za předání dalším válečným veteránům, kteří tuto nabídku přivítají s ohledem na situaci ve společnosti.

Infotel: 602 259 994

SEMINÁŘ:

Termín semináře: 15. 6. 2011
Čas konání semináře: 8:00 – max. 17:00 (ukončení dle potřeb skupiny)
Úvod: 8:00 – 9:00 – Administrace, informace k projektu atd.
Vlastní Seminář: 9:00 – 16:00 (max 17:00)
Místo: Klub KVV v Brně, Štefánikova 53a, 662 10 Brno (vchod od komunikace Štefánikova)
Plánovaný počet osob na tento seminář: 15 – 18 počet je omezený, proto svoji přihlášku pošli obratem na tento mail projektoplzz@obeclegionarska.cz
 
Děkuji a s těmi co se budou účastnit se těším na setkání

Daný termín je posledním pro středisko Brno (Morava, Slezsko, blízké kraje nebo zájemce).
Základní doprava (ne auto), MHD je kompenzována, strava je zajištěna  a hrazena z projektu, ubytování rovněž, více na místě nebo na dotaz.


Projekt na Facebooku: http://www.facebook.com/pages/manage/?act=38363560#!/pages/Ceskoslovenska-obec-legionarska/117673401613798
Stránky ČsOL na Facebooku: http://www.facebook.com/pages/Ceskoslovenska-obec-legionarska/1176734016...
Skupina ČsOL na Facebooku: http://cs-cz.facebook.com/group.php?gid=99108177866
SVV na Facebooku: http://cs-cz.facebook.com/group.php?gid=118283092811
Češi, Moravané, Slezané, Slováci v legiích: Accidental Army: http://www.facebook.com/pages/Czechoslovak-Legions-1914-1920-ceskosloven...
 
S pozdravem a s legionářským "Věrnost za věrnost"

Autor: kpt. Pavel Kočvara