Vojenská akademie posiluje vojensko-historické tradice

Vojensko-historická expozice

Ve středu 23. dubna 2014 byla u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, slavnostně otevřena zcela nová vojensko-historická expozice a to za účasti hlavních představitelů AČR, v čele se zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR – ředitelem SOC MO generálmajorem Alešem Opatou, velitelem pozemních sil generálmajorem Jánem Gurníkem a dalšími významnými hosty.

„Vojenská část stálé expozice je odrazem současného poslání Velitelství výcviku – Vojenské akademie, které je největším výcvikovým a vzdělávacím zařízením AČR s rozsáhlou mezirezortní i mezinárodní působností. Představuje tedy všechny druhy příprav, které zde uskutečňujeme, jak v rámci pozemních, tak vzdušných sil, můžeme zde vidět přípravu řidičských či logistických odborností a samozřejmě nechybí část věnována jedné z priorit AČR a to přípravě do zahraničních operací či rozvoje doktrinální činnosti AČR,“ objasnil na úvod velitel VeV-VA brigádní generál Ján Kožiak v učebních prostorách akademie, kterými ročně projde několik tisíc studentů, přičemž dále zmínil: „Za jejím vznikem ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, stojí velké množství času a práce a to nejen našich příslušníků. Proto bych zde rád poděkoval všem, kteří se na tomto projektu, kterému přikládám skutečně vysoký význam, podíleli“. Ocenění z rukou generála Kožiaka pak převzal pan Jaroslav Parák, který dal jako autor expozici její celkový vzhled.    

A nechybí ani část historická. Ta byla vytvořena z podnětu velitele VeV-VA generála Kožiaka a to opět ve velmi úzké spolupráci s Vojenským historickým ústavem v podobě byst, které nyní opět zdobí učební prostory vojenské akademie.“ Bysty byly umístěny v těchto místech již v minulosti, bohužel se však nedochovala žádná fotodokumentace, vycházeli jsme proto z dobových svědectví a vybrali takové osobnosti vojenských dějin, které byly v nějakém bližším vztahu k této vojenské akademii,“ říká jeden ze spolutvůrců expozice plukovník Lőffler, ředitel Odboru zahraničních aktivit, komunikace a propagace VHÚ Praha a dodává, „oceňujeme a rádi se podílíme na posilování tradic tímto směrem, zvláště pokud se jedná o instituci, která má v armádě tak vysoký podíl na kariérovém vzdělávání svých příslušníků až do hodnostního sboru nižších důstojníků“. Je zde možné shlédnout zlaté bysty s takovými významnými jmény, jako jsou Václav Morávek, Alois Liška, Karel Janoušek, Otakar Jaroš, Karel Klapálek, Vojtěch Boris Luža, Sergěj Jan Ingr, či Jan Kubiš doprovázené podrobným popisem každé této významné osobnosti našich vojenských dějin. A jako první se s touto expozicí seznámili právě posluchači nejvyššího kariérového kurzu u VeV-VA, tedy důstojnického kurzu. 

Ve stejný den pak zde byla ještě generálmajorem Alešem Opatou slavnostně otevřena další z vojensko – historických expozic, tentokrát z iniciativy vyškovských příslušníků zabezpečující kurz Komando, který patří v AČR k těm nejelitnějším, spojeným se silnými a to nejen historickými tradicemi.  Jednou z nejnovějších je převzetí odznaků a nášivek Komando jeho úspěšnými absolventy v kryptě Národního památníku hrdinů Heydrichiády v Praze.  

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, VeV-VA, Jitka Wohlgemuthová, Městský úřad Vyškov

Vojensko-historická expozice
Vojensko-historická expozice
Vojensko-historická expozice
Vojensko-historická expozice
Vojensko-historická expozice
Vojensko-historická expozice