Výcvik záložáků jede na plný plyn

Hrdost a vlastenectví záložákům nechybí

U Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově (VeV-VA) pokračuje základní příprava příslušníků Aktivních záloh (AZ). Dvanáct záložáků nastoupilo dne 1. dubna 2011 do kurzu základní přípravy Odboru výcviku VeV-VA, aby tady absolvovali šestitýdenní výcvik.

Podle slov velitele kurzu kapitána Rostislava Juppy se ve výcviku záloh zdaleka nejedná pouze o vojenské vystupování a znalost základních řádů: „Nedílnou součástí výcviku je i například střelecká příprava, která probíhá jak teoreticky na učebnách tak prakticky ve výcvikovém prostoru Dědice. V našem kurzu vojákům umožňujeme nahlédnout do základů vojenského umění a učíme je vlastně takovou abecedu vojenských dovedností. Já osobně si u našich kolegů kolegů ve zbrani cením zejména houževnatosti, s jakou plní výcvikové úkoly.“

Současné pojetí Aktivních záloh začalo vznikat v roce 1999, kdy armádní generál Jiří Šedivý, tehdejší náčelník Generálního štábu, povolal záložní vojáky na jedno z prvních dobrovolných vojenských cvičení. Postupně potom vznikala jádra útvarů Aktivních záloh, jež začaly být systematicky  budovány od roku 2002. V jednotlivých krajích následně vznikly krajské roty, které jsou dnes určeny zejména k ochraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích, například při aktuální možné hrozbě teroristického útoku, nebo k pomoci při živelných pohromách.

Pro samotné vojáky je dobrovolnost jejich účasti na výcviku závazkem k tvrdé práci a tyto dny jsou pro ně jistě velkou zkušeností. Instruktoři jim dávají zabrat a ať už to bylo vstupní přezkoušení fyzické zdatnosti, praktické zaměstnání z taktické přípravy, či pětikilometrový zrychlený přesun s plnou polní zpět do areálu kasáren, doposud tyto úkoly beze zbytku splnili.

"Výcvik je velice náročný hlavně po fyzické stránce a to nás nutí se ve volném čase věnovat vlastní fyzické kondici a vytrvalosti.“ Na tom se s muži shodují i jejich kolegyně. Podle názoru vojínky Jany H. je výcvik nejenom hodně náročný fyzicky, ale k tomu je prý potřeba se naučit spoustu nových věcí a dovedností a sehrát se v rámci jednotky: „Můj obdiv patří vojákům, kteří musí tohle a ještě víc zvládat fyzicky, psychicky v opravdovém boji.“

Po slavnostním vyřazení se příslušníci AZ vrátí zpět do svých zaměstnání a k vojenskému životu se budou opět vracet v pravidelných cvičeních.

Text: kapitán Pavel Kočvara
Foto: archív KZP
 

Bojový make up se hodí
Přepad za kuropění