Do Vyškova dorazili opět Američané. Vrací se ze cvičení v Maďarsku

Do Vyškova dorazili opět Američané. Vrací se ze cvičení v Maďarsku

Téměř třicítka příslušníků 2. jízdního pluku americké armády se v těchto dnech s téměř třiceti kusy techniky přesouvá ze cvičení NATO Brave Warrior v Maďarsku zpět na svou základnu v Německu.

V rámci přesunu nocují dvakrát v České republice. Ve Vyškově a Ruzyni.

Českou hranici část původního amerického konvoje překročila u Lanžhotu v pondělních podvečerních hodinách a poté jejich cesta vedla k přenocování do kasáren Dědice. Zde jim Vyškovští, pod organizací Velitelství výcviku – Vojenské akademie, potažmo Praporu zabezpečení Vyškov, opět zabezpečili standardní servis v rámci obvyklé podpory zahraničním jednotkám, tedy zajištění doplnění vozidel pohonnými hmotami, parkování a ve spolupráci s dalšími posádkovými subjekty pak ubytování a stravování.

Kvůli maximálnímu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Američané opustili kasárna v úterý 27. října již v časných ranních hodinách, kdy se vydali na další část přesunu směr Praha. Zde přespí na Ruzyni a naše území by měli opustit kolem poledních hodin ve středu 28. října.

Celý konvoj 550 vojáků, 150 vozidel a 54 návěsů jel přes Česko na cvičení NATO Brave Warrior do Maďarska se zastávkou a kompletní logistickou podporou ve Vyškově v polovině září.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Danube Ride: Američanům opět poskytli zázemí Vyškovští

15.9.2015 • Významnou roli při Dunajské jízdě sehrálo vyškovské Velitelství výcviku – Vojenská akademie, které zajišťovalo logistickou podporu jak pro předsunutý, rekognoskační tým, tak pro hlavní síly jednotky.

„Jednalo se o zajištění doplnění vozidel pohonnými hmotami, parkování, ubytování a stravování,“ upřesnil náčelník vyškovského oddělení logistiky podplukovník Robert Bartošík, přičemž zdůraznil, že šlo o obvyklou podporu zahraničním jednotkám v rámci programu Host Nation Support, s níž už mají bohaté zkušenosti. „Jen pro Američany jsme ji zajišťovali letos již podruhé a nebyl pro nás problém ji zvládnout i při vyšších počtech vojáků a techniky. Ve srovnání s jarní Dragounskou jízdou jsme nyní zabezpečovali přes 500 vojáků a 150 kusů techniky,“ doplnil podplukovník Bartošík.

První část hlavního konvoje dorazila do Vyškova v neděli v podvečer a následovalo ji dalších pět proudů, postupně najíždějících do zdejšího vojenského parku techniky. „Tentokrát se jednalo o čistě technický průjezd americké jednotky do místa cvičení, a nebyla proto plánována žádná setkání s veřejností či ukázky techniky.“ Po večeři, odpočinku a snídani se podle Bartošíka Američané téměř celé pondělí věnovali údržbě a přípravě techniky na přesun do Maďarska, na který vyrazili z Vyškova kvůli maximálnímu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu opět v časových odstupech šesti proudů ve večerních hodinách, a to přes hraniční přechod Lanžhot.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. October 2015)