KOMANDO: Mezi úspěšnými absolventy poprvé i slovenský profesionál

KOMANDO: Mezi úspěšnými absolventy poprvé i slovenský profesionál

Čest, odvaha, vůle zvítězit a rozhodnost nikdy se nepoddat. Takové vlastnosti spojují všechny nositele odznaku a nášivky prestižního bojového kurzu AČR – Komando.

Jubilejní 10. ročník, pod organizací Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) ve Vyškově, se uskutečnil ve vojenském výcvikovém prostoru Březina v měsíci říjnu a jeho obsah přibližuje velitel kurzu major Robert Zahuranec slovy: „Jedná se o prestižní bojový kurz, zaměřený na velitele malých jednotek zařazených na služební místa, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností,“ přičemž jeho specifičnost zdůrazňuje slovy: „Probíhá v taktických situacích a činnostech blížících se reálným bojovým podmínkám, tedy se zvýšenou psychickou a fyzickou zátěží.“

Projít sítem dvanáctidenního výběrového řízení a poté samotným téměř měsíčním, extrémně náročným výcvikem. To je souzeno jen těm nejlepším z nejlepších vojenských profesionálů. O jeho náročnosti svědčí fakt, že v tomto ročníku se to podařilo pouze osmi z devadesáti dvou uchazečů. 62, 13, 39, 56, 43, 4, 42, 24. Zní to jako výherní čísla, a také že jsou. Po celou dobu jimi byli na bílých povlacích přileb, symbolických pro tento kurz, označeni ti, kterým se podařilo projít celou, velmi trnitou cestu až do samotného cíle.

Je sobota 31. října a symbolicky v prostorách krypty Národního památníku hrdinů Heydrichiády v pražské Resslově ulici, na významném místě odboje druhé světové války, které se zapsalo nesmazatelně do historie našeho národa hrdinou smrtí sedmi parašutistů, stojí osm těch nejlepších z nejlepších vojáků současnosti. Unavení, vyčerpaní ale hrdí. Kurz má totiž velmi silné historické tradice a jeho absolventy spojuje silná paralela s těmi, co takovýto výcvik absolvovali za války a právě na tomto místě padli. „Přísahali, že se nikdy nevzdají, a aby přísahu dodrželi, raději si sáhli na to nejcennější, na svůj život. Přijetím insignií kurzu Komando se tak i vy stáváte nositeli těchto myšlenek a idejí a všichni si přejeme, abyste z nich také nikdy neustoupili,“ zdůraznil sílu tohoto okamžiku absolventům na začátku slavnostního ceremoniálu vyřazení jeden z jeho vyškovských tvůrců plukovník v záloze Karel Klinovský. Ten mimo jiné vyzdvihl, že se nyní podařilo naplnit i další symboliku, jeden z velkých letitých snů, když řekl: „Je mi opravdu ctí, že máme mezi sebou konečně také přímého pokračovatele Jozefa Gabčíka, neboť za malou chvíli bude dekorován jako úspěšný absolvent novodobého kurzu Komando také první příslušník slovenské armády.“ Stal se jim četař Peter Sedliak z útvaru mobilních a komunikačních služeb Ružomberok, který jej zhodnotil slovy: „Je to velmi tvrdé, jak po fyzické, tak po psychické stránce, tady si sáhnete opravdu až na samé dno svých sil.“

Jednu z těch nejcennějších profesních výher, v podobě certifikátů, odznaků a nášivek absolventů toho elitního kurzu, včetně pamětní mince, pak převzal spolu s ostatními čerstvými absolventy z rukou hned čtyř generálů, a to generálporučíka Jaroslava Klemeše, přímého účastníka paravýsadku Platinium, generálmajora Petra Mikulenky, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – ředitele Společného operačního centra MO, brigádního generála Ondřeje Novosada, velitele Pozemních sil OS SR a brigádního generála Jána Kožiaka, velitele VeV – VA.

Absolutně nejlepším absolventem, s právem převzetí FS dýky jednotek Comandos, se stalo číslo 24, tedy rotmistr Lukáš Malý, příslušník 7. mechanizované brigády Hranice, který za všechny absolventy v závěru s hrdostí prohlásil: „Za sebe i své kamarády slibuji, že poneseme připravenost a pocty kurzu Komando dále ve svých srdcích a ve své kariéře.“

A kam vlastně tento kurz směřuje? Podle slov plukovníka v záloze Karla Klinovského jsou jeho absolventi pro své jednotky velkým přínosem, tím jak jsou schopni strhnout ostatní, tím jak působí svým příkladem. A nejen pro ně. „Pro armádu je velmi cenné mít ve svých řadách profesionály, kteří prošli něčím takovým, jako je kurz Komando. Jsou úzce spojeni s reprezentací naší armády, potažmo České republiky, neboť jsou to právě oni, kteří se poté mají postavit na čelo malých jednotek při plnění nelehkých úkolů v zahraničních operacích a být tak těmi, kteří ponesou veškerou tíhu odpovědnosti a to nejen za sebe,“ říká plukovník v záloze Klinovský. „V reále na každém jejich rozhodnutí závisí lidské životy, proto se tento kurz snaží co nejvíc přiblížit reálným bojovým podmínkám,“ přiblížil závěru major Zahuranec. A že to nejsou jen prázdná slova, umocnila přítomnost v Afghánistánu těžce raněného bratra jednoho z čerstvých absolventů.

Nastavená spolupráce se slovenskou armádou by pak měla do dalších ročníků tohoto kurzu zajistit, že na podzim příštího roku bychom tak mohli být zde opět svědky česko-slovenského sepjetí.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA


Kurz KOMANDO – kurz velitelů malých jednotek

  • Navazuje na původní ve Skotsku, který absolvovali naši vojáci za druhé světové války a dodnes v něm najdeme hodně společných prvků.
  • V novodobé historii jej obnovila 4. brigáda rychlého nasazení.
  • Od roku 2010 jeho organizace přešla pod Velitelství výcviku – Vojenskou akademii.
  • Koná se dvakrát ročně, na jaře a na podzim a vždy mu předchází 12denní výběrové řízení.
  • Praktická část Kurzu Komando trvá 26 dní, patří mezi nejnáročnější v AČR. Jde o elitní bojový kurz zaměřený na velitele malých jednotek zařazených na služebních místech, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností.
  • Jubilejní 10. ročník začal v pondělí 5. října za účasti 15 příslušníků AČR (4. brigáda rychlého nasazení Žatec, 7. mechanizovaná brigáda Hranice a 102. průzkumný prapor Prostějov) a 1 příslušníka OS SR.
  • Úspěšně jej dokončilo 8, mezi nimi poprvé také příslušník zahraniční armády – OS Slovenské republiky.

Video: Kurz Komando (Česká televize ČT1)


Vydal/a: 
Monika Nováková (2. November 2015)