Během dvou dnů navštívilo dědická kasárna na sto dětí a civilních studentů

Během dvou dnů navštívilo dědická kasárna na sto dětí a civilních studentů

Nejprve to byli ve středu 4. listopadu 2015 v dopoledních hodinách předškoláci z naší partnerské Mateřské školky Šikulka, kteří se s profesí vojáka z povolání v rámci školního roku seznamují pravidelně. Tentokrát děti zavítaly na halu vzdušných sil, kde se seznámily s tím, proč někteří vojáci nosí modrou uniformu a co obnáší příprava pozemního personálu vzdušných sil.

Nejvíce je potěšilo, že si mohly některou techniku prohlédnout také blízka, přímo uvnitř, přičemž největší ohlas samozřejmě sklidila sekce s letadly. Možnost vlézt si do bojového vrtulníku a být na chvíli i pilotem, či vyfotit se na křídle letounu, to skutečně nemá hned tak každý předškoláček.

Jen o pár hodin později právě zde zakončila svou návštěvu již o něco starší generace, a to slovinští studenti z Asociace obranných studií. Ti se ve vyškovské posádce nejprve seznámili s CBRN Centrem of Excelence. Poté se u výstavní expozice Velitelství výcviku – Vojenské akademie a následně v prostorách Muzea Vojenské akademie seznámili také s historií a současným posláním VeV – VA.

Hned další den, tedy ve čtvrtek 5. listopadu do našeho armádního centra přípravy personálu dorazili studenti posledních dvou ročníků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Sochorova ve Vyškově. Ti se nejprve v prostorách kinosálu dozvěděli od vrchního praporčíka VeV – VA štábního praporčíka Petera Arvaye, co obnáší být vojenským profesionálem a jakou roli v tom sehrává právě Velitelství výcviku – Vojenská akademie. Tito studenti si poté se zájmem prohlédli vyškovský odbor Centra simulačních a trenažérových technologií a rovněž halu vzdušných sil. Navíc si měli možnost prohlédnout ještě učebně výcvikovou základnu Centra dopravní výchovy na hale těžké techniky, vyzkoušet na vlastní kůži simulátory převrácení vozidla a nárazu vozidla a prostřednictvím Praporu zabezpečení Vyškov se také seznámili s moderní obrněnou techniku, jako je Pandur, Iveco a Dingo.

Velké poděkování pak patří všem těm, kteří se na zmíněných prezentacích Velitelství výcviku – Vojenské akademie podíleli. „Děkujeme!,“ to byla také slova všech návštěvníků na adresu Vyškovských.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. November 2015)