Pro válečné veterány jsme v květnu naběhali přes 4 tisíce kilometrů

Pro válečné veterány jsme v květnu naběhali přes 4 tisíce kilometrů

Běh pro válečné veterány okolo republiky 2021, do kterého se zapojily více než tři desítky útvarů a zařízení rezortu MO, je za námi. Probíhal od 8. 5. do 25. 5. Následovalo sčítání naběhaných kilometrů a nyní tak můžeme bilancovat naši účast.

U Velitelství výcviku-Vojenské akademie se do akce s podporou Vojenského fondu solidarity, pořádané 22. základnou vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou, zapojilo celkem 149 osob, z toho bylo 142 vojáků z povolání a 7 občanských zaměstnanců. Nechybělo ani zastoupení 12 žen.

Běhalo se nejen v našich kasárnách, ale i na preventivních rehabilitacích, u podřízených útvarů, ale i kdekoliv jinde ve volném čase a výsledek letos skutečně stojí za to: 4 443 kilometrů, což je téměř dvojnásobek loňska. Nejvíce kilometry, opět v jako loňském roce, přispěl mezi muži občanský zaměstnanec Dušan Kozel s 218 km a mezi ženami pak nadrotmistryně Lucie Přindišová se 130 km, oba příslušníci Odboru profesní přípravy.

Nebyli z tohoto odboru zdaleka jediní a samozřejmě příkladem šla i Praporčická škola. Podpora Vojenského fondu solidarity a pomoc veteránům ji nebyla nikdy cizí. Výchova k tradicím, úctě, respektu a bojovému étosu je pevnou součástí vzdělávacích kurzů. Stejně jako v loňském roce se tak její instruktoři pod vedením svého náčelníka připojili i k tomu běhu. Zapojením 21 instruktorů, ať už společně, či individuálně, uběhli 509 kilometrů. Zajímavostí a velkým potěšením bylo také zapojení se juniorů FBC Hranice, kteří nás v této akci také neváhali podpořit. Všem zúčastněným ze srdce děkujeme.

A naši příslušníci se při příležitosti květnových oslav zapojili i do další běžecké akce. Ve dnech od 5.5. do 9.5. bylo možné totiž absolvovat i virtuální běh Osvobození s celkovým limitem 30 kilometrů. Diplom a medaili za účast a 24. místo v kategorii dvojic s naběhanými 64 kilometry si tak odnesl i příslušník Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště četař Jiří Vetyška, jemuž zdárně sekundovala parťačka z Vojenských lesů a statků Marta Brabencová.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv účastníků běhů

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. June 2021)