Dvě stovky profesionálů získaly zlatový odznak absolventa kariérového kurzu

Dvě stovky profesionálů získaly zlatový odznak absolventa kariérového kurzu

Další z kariérových kurzů, Základní důstojnický kurz, byl 22. června symbolicky ukončen předáním osvědčení a odznaků úspěšným absolventům kurzu. Kromě osvědčení, které část absolventů kurzu obdržela od náčelníka Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovníka Josefa Stříteckého, získali i zlatový odznak absolventa kurzu. Jeho symbolikou je přilba vz. 32 odkazující se na tradici branné moci Československé republiky z let 1918-1939, dále gotický štít a lipové listy, jež odkazují k metám nejvyšším, k nimž absolventi směřují své úsilí.

Celý kurz, zahájený 25. ledna proběhl distanční formou, tedy byl připraven v e-learningovém programu Eduweb a úspěšně jej absolvovalo 207 posluchačů z útvarů a zařízení rezortu ministerstva obrany. Vzhledem k současné epidemiologické situaci neproběhlo slavnostní vyřazení tradičně za přítomnosti hlavních funkcionářů VeV-VA a zástupců mateřských útvarů a zařízení rezortu obrany. Samotné osvědčení i absolventské zlatové odznaky si symbolicky na půdě VeV-VA převzali alespoň úspěšní domácí absolventi z Vojenské akademie, ale i Centra simulačních a trenažérových technologií a Praporu zabezpečení Vyškov.

„I když kurz probíhal v distanční formě, pevně věřím, že jste díky němu získali nové znalosti, které oceníte nejen ve své vojenské praxi. Svou důležitou roli v kurzu měli i lektoři našeho centra, přestože jejich role je u tohoto distančního kurzu zcela odlišná, než v obvykle realizovaném kurzu prezenčním,“ uvedl podplukovník Střítecký a v závěru dodal: „Byla Vám poskytnuta řada studijních textů a předpokládám, že i v této nelehké době Vám byl ze strany Vašich mateřských útvarů vyčleněn adekvátní čas k jejich prostudování, protože úspěšné absolvování kurzu je jednou z podmínek pro Váš další profesní růst.“

Všem posluchačům k úspěšnému absolvování Základního důstojnického kurzu patří naše blahopřání.


Text a foto: mjr. Ing. Hana Malachová, Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. June 2021)