Osm vojáků absolvovalo elitní kurz útočného boje – Komando

Osm vojáků absolvovalo elitní kurz útočného boje – Komando

Kurz útočného boje – Komando je jedním z nejnáročnějších kurzů v armádě. V pátek 25. června v kryptě Národního památníku hrdinů Heydrichiády v Resslově ulici v Praze slavnostně předal zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Miroslav Hlaváč insignie úspěšným absolventům.

Osm vojáků převzalo nášivky, odznaky a pamětní mince. Drsný výcvik borců na zemi, ve vodě i ve výškách trval pět týdnů.

„Během kurzu jste si zdokonalili fyzické i mentální schopnosti, opravdu hodně vás naučil. Je nutné, abyste získané schopnosti využili dál. Rozvíjejte je hlavně u svých útvarů,“ zhodnotil přímo v prostorách krypty kostela zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, náčelník štábu generálporučík Miroslav Hlaváč.

Předávání v historické kryptě: místo vojenských tradic

Symbolické bílé povlaky s čísly na přilby převzalo v úvodu celkem 34 adeptů. Kurz nakonec dokončilo osm vojáků – čtyři ze 43. výsadkového pluku, jeden ze 42. mechanizovaného praporu z Tábora, jeden ze 44. lehkého motorizovaného praporu a dva za Univerzitu obrany Brno. Nejvíce „odpadlíků“ kurz zaznamenal předposlední čtvrtý týden, kdy bylo 12 uchazečů vyloučeno za nedostatečný počet bodů či za držení nepovoleného materiálu.

V kryptě kostela padlo při boji s přesilou 18. června 1942 sedm československých parašutistů včetně Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Strůjci vojenské akce na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha absolvovali před výsadkem do vlasti náročný výcvik ve Skotsku – a právě ten se stal inspirací pro kurz Komando. Podobné jsou i některé činnosti – frekventanti si stejně jako hrdinové z krypty prošli ženijní a střeleckou přípravou, bojovými drahami, nácvikem ničení zátarasů nebo budov.

Novodobý kurz Komando se poprvé konal před 16 lety a zakladatelem byl současný náčelník Generálního štábu generál Aleš Opata.

Kurz pro pravé tvrďáky. Průzkum i boj muže proti muži

Vojáci v kurzu Komando drilovali fyzické dovednosti, přesuny, léčky a přepady, používání náloží a trhavin, práci s technikou nebo vojenský průzkum. Museli zvládnout třeba výsadek přímo z vrtulníku do vody a dostat se následně na břeh. Šli náročný noční pochod. Součástí byl i boj muže proti muži, který prověřil fyzickou připravenost. Kurz Komando se tak přibližuje reálnému boji.

„Uchazeči jsou v průběhu kurzu podrobně hodnoceni. Až do posledního dne tak může uchazeč získat jak plusové, tak minusové body, které rozhodnou o jeho pokračování či stopce,“ vysvětluje jeden z instruktorů Úseku přípravy Komando.

Letošní ročník se od předchozích lišil

„Kurz probíhal podle nové koncepce v gesci Úseku přípravy KOMANDO Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově. Nově s participací 43. výsadkového pluku Chrudim,“ vysvětluje velitel major Radim Pyszko.

Letos se zkrátilo výběrové řízení (na jeden týden), kurz se také otevřel jakémukoliv vojákovi, který odsloužil minimálně dva roky v AČR (dříve byl primárně pro velitele družstev). Pro některé vojáky se stal povinným, hlavně ze 43. výsadkového pluku a Centra podpory speciálních sil v Olomouci. Současná podoba kurzu tak více ctí historickou tradici.

Text: Jan Charvát, GŠ AČR

Foto: praporčík Petr Dohnal, GŠ AČR


Rohovor s jedním z absolventů kurzu naleznete zde: https://www.czdefence.cz/clanek/osm-vojaku-absolvovalo-elitni-kurz-utocneho-boje-komando?fbclid=IwAR1tv_NBBUrc8Fdi2h1aBEngDFCR-yxGybHeMpTTn9PO7Gdw0NyEvnjHvnA

„Kurz útočného boje – Komando“ je za námi. Jaké poznatky si z jeho průběhu odnesli zástupce velitele kurzu i jeho velitel? Jaké plány na zlepšení mají do budoucna? To vše vám vysvětlí v krátkém videu 43. výsadkového pluku Chrudim: https://www.youtube.com/watch?v=lU4syxJ-uhQ

V kryptě Národního památníků hrdinů Heydrichiády jste s nimi být nemohli. Pokud chcete poznat alespoň zprostředkovaně pocity, které zažívají úspěšní absolventi Kurzu útočného boje - KOMANDO, tak je tohle video právě pro vás: https://www.youtube.com/watch?v=Lz4ubRTseGs

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. June 2021)