Instruktorský kurz CDF-IC u Praporčické školy

Instruktorský kurz CDF-IC u Praporčické školy

Pod vedením instruktorů školícího a vzdělávacího centra CATC 7th Army Training Command (Combined Arms Training Center) americké armády probíhala ve Vyškově příprava instruktorů profesionálního vojenského vzdělávání (PME – Professional Military Education).

Příprava byla zahájena dne 16. srpna a po dobu dvou týdnů se pod vedením zkušeného instruktora George E. Cartera školilo dvanáct instruktorů Praporčické školy v teorii vzdělávání dospělých, vzdělávacích strategií a také v praktickém používání jednotlivých metod výuky. Zamýšleným cílem instruktorského kurzu CDF-IC (Common Development Faculty – Instructor Course) je posílení instruktorských kompetencí instruktorů v oblastech přípravy, řízení a hodnocení vzdělávacích aktivit v instruktorských kurzech.

Přestože byla výuka vedena v anglickém jazyce, dokázali všichni instruktoři složit hodnocenou závěrečnou zkoušku a na dobu pěti let se stát certifikovaným instruktorem podle standardu US Army.

Vzájemná spolupráce mezi Vojenskou akademií ve Vyškově a Vzdělávacím centrem CATC americké armády v oblasti přípravy instruktorského sboru probíhá již od roku 2019, kdy americká strana ve Vyškově organizovala základní instruktorský kurz ABIC (Army Basic Instructor Course – Základní instruktorský kurz). Současný kurz CFD-IC je pokračováním spolupráce, jež byla nuceně přerušena dvouletou pauzou zaviněnou protipandemickými opatřeními v jednotlivých zemích.


Text: nadpraporčík Bc. Martin Remeš

Foto: praporčík Michal Vacek, DiS., ÚsKaPřPodPrap

Vydal/a: 
Monika Nováková (31. August 2021)