Vojenské cvičení právníků aktivní zálohy VeV-VA

Vojenské cvičení právníků aktivní zálohy VeV-VA

Ve dnech 6. – 17. září 2021 absolvovali u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) vojenské cvičení dva příslušníci Skupiny speciálních odborností AZ. Díky své specializaci a právnímu vzdělání se budou podílet na plánování a organizaci přípravy vojáků v záloze. Z tohoto důvodu byla jejich příprava zaměřena zejména do oblastí právní služby a práva ozbrojeného konfliktu, dále pak k přípravě v oblasti střelecké, taktické, spojovací, topografické a zdravotnické.

„Oba naši noví kolegové, poručík Mgr. T.Č. a poručík Mgr. P.K, absolvovali v první řadě seznámení se strukturou VeV-VA a s náplní činností právní služby VeV-VA a činností Centra kariérové přípravy nižších důstojníků,“ říká hlavní lektor výuky Mezinárodního humanitárního práva Jaroslav Sztefek a pokračuje: „Jejich působení u nás bezpochyby přinese mnoho benefitů nejenom nám, ale pevně doufám, že i jim samotným." Hlavní lektor Sztefek, který má bohaté zkušenosti zejména ze spolupráce s Českým červeným křížem při organizování kurzů Mezinárodního humanitárního práva pro příslušníky AČR, kvituje zejména jejich osobní zájem a odhodlání podílet se na zvýšení kvality samotné přípravy a zvýšení právního povědomí vojáků AZ.

Podle slov lektora výuky vojenských dějin a tradic Jiřího Michalíka byli záložáci seznámeni i s historií Vojenské akademie a se souvislostmi, které stály u jejího vzniku. „Je všeobecně známo,“ říká Michalík, „že zde máme obrovskou tradici nejenom armády, ale i vojenského školství jako takového. Je to dáno zejména širší historickou souvislostí v kontextu vývoje armády zejména po roce 1945.“

Jak říká náčelnice úseku výuky všeobecných předmětů majorka Hana Malachová: „Na výcviku právníků skupiny speciálních odborností AZ se podílela celá řada příslušníků jednotlivých složek VeV-VA, kterým tak patří velký dík za jejich profesionální a vstřícný přístup.“


Autor: Kolektiv Centra kariérové přípravy nižších důstojníků

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. September 2021)