Ve Vyškově se připravovali opět i noví policisté

Ve Vyškově se připravovali opět i noví policisté

V pátek 27. listopadu 2015 se uskutečnilo v prostorách auly kasáren Dědice slavnostní ukončení více než 250 absolventů nástupního kurzu pro nováčky Policie České republiky.

Ti ve Vyškově, ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií (VeV – VA), absolvovali měsíční přípravu a převzali tak nejen absolventské certifikáty, ale i policejní odznaky a služební průkazy. To vše za účasti hostů jak z řad Policie České republiky, tak VeV – VA.

Intenzivní výcvik, který je základem celé přípravy policistů, se zaměřoval zejména na rozvoj fyzické zdatnosti, nácvik pořadové přípravy, služební zdvořilosti, či základy manipulace se služební zbraní a podíleli se na něm jak policejní instruktoři, tak instruktoři Centra základní přípravy VeV – VA.

Své nabyté dovednosti v pořadové přípravě měli možnost noví policisté zúročit na Slavnostním nástupu k předání funkce velitele VeV – VA ve středu 25. listopadu, kde předvedli spolu s několika stovkami vojáků také slavnostní pochod, a to nejen před zraky náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Josefa Bečváře, ale i dalších významných hostů, včetně vysokých představitelů Policie ČR. A ti všichni na výsledek jejich měsíčního výcviku mohli být právem hrdi. Jednotka policistů patřila mezi ty nejlepší.

Náčelník Centra základní přípravy VeV – VA podplukovník Jiří Studničný, pod jehož gesci spadají všechny kurzy základní přípravy, včetně tohoto policejního, v rámci vyřazení řekl: „Jsem potěšen, že můžeme spolupracovat s Policií ČR na jejich přípravě, pro Centrum základní přípravy se toto stalo již běžnou součástí plnění úkolů. A to je velmi důležité. Vždyť vzhledem k současné bezpečnostní situaci nejen v Evropě, ale i v širším světovém měřítku, se některé úkoly policie a armády v řadě oblastí výrazně přibližují.“

Policisté i vojáci. To neznamená jen povolání, ale v obou případech službu vlasti a vzhledem k současné bezpečnostní situaci, poslání stále více důležitější, významnější, ale také náročnější.  Služba vlasti, pro kterou je jednou ze současných  priorit výrazně posílit obě tyto složky dalším, kvalitně připraveným personálem.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, C KIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. November 2015)