V Bruselu podepsána Změna č. 1 Memoranda o porozumění MATC

V Bruselu podepsána Změna č. 1 Memoranda o porozumění MATC

Dne 21. října 2021 byla v Bruselu při příležitosti zasedání ministrů obrany členských států NATO podepsána Změna č. 1 Memoranda o porozumění mezi ministerstvy obrany České republiky, Chorvatska, Maďarska a Slovenské republiky upravující vznik a fungování Multinational Aviation Training Centre (MATC) – Mnohonárodního střediska leteckého výcviku (Multinational Aviation Training Centre – MATC), a to na úrovni vojenských představitelů při NATO.

Tato úprava, která přináší principiální změnu postavení a fungování MATC v případě komerčních příspěvků členských států, byla připravena pracovní skupinou složenou z právních a finančních expertů členských států MATC za významné podpory Sekce obranné politiky a strategie MO.

MATC je mezinárodní vojenskou organizací působící na území ČR od 17.9.2015, konkrétně v posádce Vyškov: https://matc.vavyskov.cz/.


Text: kapitánka Pavlína Všetičková, MATC

Foto: archiv NATO

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. November 2021)