Slavnostní nástup, ocenění i pietní akt. To byly letošní 104. oslavy 28. října ve Vyškově

Slavnostní nástup, ocenění i pietní akt. To byly letošní 104. oslavy 28. října ve Vyškově

Ve čtvrtek 27. října se k příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu uskutečnil nejrve slavnostní nástup v kasárnách Dědice. V rámci něho za účasti vojáků z povolání a občanských zaměstnanců Velitelství výcviku-Vojenské akademie, ale i příslušníků kurzů, nejprve zazněl Rozkaz ministryně obraně Jany Černochové k 28. říjnu 1919, následovaný výnosem z jejího rozkazu k udělení vyznamenání.

Oceněné příslušníky rezortními vyznamenáními dekoroval zástupce VeV-VA plukovník gšt. Ondřej Havel. Stejně tak posléze předal i Děkovné listy velitele VeV-VA občanským zaměstnancům. Za profesionální osobní přínos a mimořádnou práci byli v tento den oceněni dva příslušníci Praporu zabezpečení Vyškov – Ľudmila Heľová a Ladislav Melichar a jeden příslušník Odboru profesní přípravy VeV-VA Bc. Libor Pliešovký.

A nezůstalo jen u 28. října 1918, když plukovník Havel ve svém projevu, mimo jiné, připomenul ještě jeden stejný datum, významný právě pro Vojenskou akademii: 28. říjen 1999. Tehdy jí byl prezidentem České republiky udělen historický název „Hranických akademiků“, což znamenalo přihlášení se k  tradici přípravy personálu v novodobé historii samostatného Československa. „V naší práci máme na co navazovat a díky vám, vojákům, vojákyním, ale i občanských zaměstnancům a zaměstnankyním, se nám daří jedno z největších vzdělávacích a výcvikových zařízení rezortu Ministerstva obrany neustále rozvíjet směrem k aktuálním potřebám,“ zmínil plukovník Havel a zdůraznil, že právě profesionálně připravený personál je základem každé vojenské schopnosti. „Skutečnost, že kredit Armády České republiky je v současné době nejen u nás, ale i v zahraničí vysoký, je díky úsilí vás všech, tedy i příslušníků právě probíhajících kurzů, jakožto zástupců celé řady útvarů a zařízení. Děkuji Vám za vaši práci a za váš přístup k plnění úkolů,“ řekl v závěru plukovník Havel, přičemž poblahopřál všem oceněným.

Další součástí oslav byla účast zástupců VeV-VA na vyškovském pietním aktu v pátek 28. října u pomníku T. G. Masaryka.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. November 2022)