Generál Řehka jednal se svým protějškem generálem Zmekem

Generál Řehja jednal se svým protějškem generálem Zmekem

Ve dnech 2. až 3. listopadu se v Brně a ve Vyškově uskutečnilo příhraniční setkání náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Karla Řehky a náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenska generála Daniela Zmeka. Hlavními tématy jednání bylo prohloubení spolupráce obou armád, rozvoj vojenských schopností, válka na Ukrajině a posílení východního křídla Aliance.

V úvodu se generálové zabývali současnou situací na Ukrajině a vojenskou podporou země. Hodnotili také bezpečnostní prostředí v Sahelu. Dále se věnovali rozvoji obranných schopnosti a modernizačním projektům, které se týkají hlavně přezbrojení a výstavby pozemních sil.

„Se Slovenskem spolupracujeme velmi intenzivně v mnoha směrech. Vyměňujeme si také cenné zkušenosti při modernizaci ozbrojených sil,“ zhodnotil generálmajor Karel Řehka.

Naši ženisté například projevili zájem o výměnu zkušeností s používáním těžké ženijní techniky, kterou mají slovenští kolegové ve výbavě, včetně absolvování kurzů. Češi pro změnu mohou poskytnout slovenské straně součinnost při pořizování protiletadlového kompletu SHORAD, protože Slováci plánují obměnu zastaralých prostředků protivzdušné obrany.

Česká a slovenská strana tak jako v minulých letech intenzivně spolupracují během společných výcvikových aktivit. Příští rok se uskuteční tři desítky společných cvičení na území Slovenska, Německa a Maďarska. V České republice se plánují cvičení Clever Bridge 2023 a Engineer Spirit 2023 a bilaterální spolupráce Tobruq Arrows. V rámci dlouhodobé spolupráce v oblasti výcviku a vzdělávání jsou čeští vojáci rovněž vysílání do výcvikových a vzdělávacích zařízení na Slovensku.

Významným tématem bylo Mnohonárodní bojové uskupení (MN BG SVK) na Slovensku, kterému Češi velí. Jeho vznik je snahou posílit východní křídlo Severoatlantické aliance kvůli nevyprovokované agresi Ruska vůči Ukrajině. Součástí skupiny jsou jednotky z České republiky, Slovenska, Německa, Slovinska a Spojených států amerických. Jednotka prošla v září certifikačním cvičením Strong Cohesion 22 a dosáhla tak k letošnímu 1. říjnu plných operačních schopností.

Delegace navštívila Vojenskou akademii i alianční Centrum

V průběhu druhého dne společného setkání generálové navštívili také Velitelství výcviku-Vojenskou akademii a mezinárodní vojenskou organizaci NATO, Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (JCBRN Defence COE) ve Vyškově.

V rámci prezentace byli hosté seznámeni s posláním a úkoly Velitelství výcviku-Vojenské akademie a s možnostmi Centra simulačních a trenažérových technologií. Měli možnost shlédnout ukázku využití univerzálního cvičiště tanků pod vodou, se samovyproštěním a vyproštěním z kabiny řidiče tanku, či virtuálního trenažéru VS-1 Pandur, kdy kabina simulátoru odpovídá kabině bojového vozidla včetně rozmístění ovládacích prvků. Součástí ukázek bylo představení možností živé simulace pomocí taktického soubojového simulátoru Mobexcon.

Generál Daniel Zmeko ocenil dlouhodobou spolupráci vojenské akademie se slovenskou armádou, ať již v oblasti přípravy personálu a výcviku (příslušníci OS Slovenska se například účastní i nejnáročnějšího kurzu AČR Komando ve Vyškově, pod organizací VeV-VA a 43. výsadkového pluku), či v oblasti doktrinální až právě pro oblast simulačních technologií. Ta je dle jeho slov pro slovenskou armádu velkou výzvou.

Poté delegace zavítala do JCBRN Defence COE. Ředitel Centra, plukovník David Martínek, seznámil náčelníky generálních štábů obou zemí s úkoly a specifickou činností centra, které plní úkoly jak transformačního, tak i operačního charakteru ve prospěch NATO. V této souvislosti byla představena unikátní schopnost centra – CBRN Reachback, která poskytuje operační podporu alianci prostřednictvím technické a vědecké podpory v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. Delegace byla rovněž informována o činnostech v oblasti transformace Aliance, jako je tvorba konceptů, doktrín, výcvikových a vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení pro členy Aliance a partnerských států.


Autor: pplk. Vlastimila Cyprisová ve spolupráci s kpt. Monikou Novákovou a kpt. Zuzanou Králíkovou

Foto: Viktor Sika, Vladimír Bezděk a pplk. Pavel Šebesta

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. November 2022)