Den válečných veteránů v posádce Vyškov: Charitativní běh, slavnostní nástup, oceňování, pietní akty

Den válečných veteránů v posádce Vyškov: Charitativní běh, Slavnostní nástup, oceňování, pietní akty

Oslavy Dne válečných veteránů u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově odstartovaly již ve čtvrtek 10. 11., a to společným raním během armádních nováčků kurzu základní přípravy na podporu Vojenského fondu solidarity (VFS). Při něm tak navíc každý z jeho 407 účastníků v cíli obdržel vlčí mák, který ozdobil jejich klopy. A nechyběla ani finanční podpora do pokladničky sbírky ke Dni veteránů VFS.

V samotný Den válečných veteránů, tedy 11. 11. se v kasárnách Dědice uskutečnil slavnostní nástup VeV-VA, potažmo i vybraných zástupců Praporu zabezpečení Vyškov. Za účasti delegace města Vyškova, vedené jeho novou starostkou Karin Šulcovou a dalších hostů z posádkových subjektů, včetně velitele Britského vojenského poradního a výcvikového týmu (BMATT CZE) plukovníka Paula Morrise a zástupců Klubu vojenských důchodců při posádce Vyškov, zde nejprve zazněl Rozkaz ministryně obrany k tomuto dni. V rámci programu rovněž převzali ocenění zástupci vojáků i občanských zaměstnanců v podobě rezortních vyznamenání i Děkovného listu velitele VeV-VA. A nechybělo ani vyjádření společné úcty všem hrdinům, kteří již nejsou mezi námi, a to symbolickou minutou ticha, doprovázenou tóny Večerky.

„Jedenáctého listopadu, v den historicky spojený s ukončením první světové války, si každoročně připomínáme statečnost, hrdinství a oběti účastníků válečných konfliktů. Dnes máme tedy příležitost vzpomenout na všechny vlastence, kteří nasazovali životy za svobodu naší země a společně oslavit Den válečných veteránů. Jak zde již bylo řečeno v projevu ministryně obrany, Den válečných veteránů není pouze připomínkou minulosti. I s ohledem na probíhající válečný konflikt v blízkosti našich hranic se neobejdeme bez víry a odhodlání bránit svobodu, a to v případě potřeby i s největším nasazením. Mezi námi, jak tu dnes stojíme, je celá řada novodobých veteránů, kteří působili v zahraničních operacích na Balkáně, v Asii, v Africe, či v posledních letech v Pobaltí a na Slovensku. Měli bychom si rovněž právě dnes vzpomenout na ty, kteří jsou daleko od svých rodin a nás kolegů v misi Evropské unie v africkém Mali pod velením generála Hasaly. Jsem přesvědčen, že každým operačním nasazením získáváme cenné životní i profesní zkušenosti a zvláště si vážím toho, že je u Velitelství výcviku-Vojenské akademie dále předáváme. I v letošním roce jsme se podíleli na přípravě celé řady uskupení před nasazením do zahraničních operací, stejně tak jako na přípravě jednotlivců před jejich vysláním na alianční či unijní zahraniční pracoviště. Přestože je to jen část portfolia našich aktivit, rád bych zde zdůraznil její důležitost a význam. Dámy a pánové, dovolte mi, abych ve svém vystoupení vyjádřil úctu a poděkování nejen veteránům, ale všem, jimž věrnost vlasti, či obrana svobody a demokracie byla a je nejvyšší hodnotou a celoživotním posláním. Chtěl bych vám poděkovat za vše, co jste vykonali a na čem se jako vojenští profesionálové či občanští zaměstnanci nadále podílíte. V závěru bych rád vyslovil blahopřání nejen dnes oceněným, ale i dalším našim příslušníkům z řad vojáků a občanských zaměstnanců, kteří se za vynikající plnění pracovních povinností a za mimořádný přínos pro stát a armádu, stali čerstvými nositeli ocenění ministryně obrany v podobě Záslužných křížů, či ocenění náčelníka Generálního štábu v podobě Čestného odznaku AČR za zásluhy,“ řekl při této příležitosti zastupující velitel VeV-VA plukovník gšt. Ondřej Havel. Starostka města Vyškova pak podpořila jeho slova, když zmínila, že Den veteránů není významný pouze pro ženy a muže v uniformách, ale je svátkem nás všech, protože vojáci, kteří bojovali a umírali dříve, a vojáci, kteří jsou na misích a ve válkách dnes, tam nejsou sami za sebe, ale i za občany naší republiky. „Přes všechnu úctu k nim i jejich činům si také společně přejeme, aby jejich počty nemusely přibývat,“ zdůraznila Karin Šulcová.

Další částí oslav byl pietní akt u desky padlých příslušníků Vojenské akademie s přímluvou kaplana VeV-VA podplukovníka Josefa Konečného a vzdáním úcty společným položením kytice zástupců VeV-VA a města Vyškova, následovaný Bohoslužbou za válečné veterány v posádkové kapli.

Poté se oslavy přesunuly do města Vyškova a jeho okolních obcí, kde vzdali zástupci vyškovské posádky úctu u památníků padlých hrdinů a obětí válek.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: prap. Lucie Gotvvaldová, OsŠ, Hana Jurčová, Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA, archiv města Vyškova

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. November 2022)