Náš příslušník druhý ve fotografické soutěži Vojenského fondu solidarity. I jeho foto je tak součástí nového kalendáře

Náš příslušník druhý ve fotografické soutěži Vojenského fondu solidarity. I jeho foto je tak součástí nového kalendáře

V úterý 29. listopadu 2022 se v prostorách Písecké brány v Praze uskutečnil slavnostní křest kalendáře Vojenského fondu solidarity na rok 2023 a vyhlášení vítězů 5. ročníku fotografické soutěže. Zúčastnili se ho předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová, prezident společnosti GLOMEX MS, s.r.o. Lukáš Dědina, herec Martin Finger a další hosté. Společně s nimi kalendář pokřtil také válečný veterán generálmajor Miloslav Masopust, který spolu s manželkou Helenou fond dlouhodobě podporuje.

Reprezentativní nástěnný kalendář obsahuje soubor dvanácti nejlepších fotografií ze soutěže, kterou pod záštitou náčelníka Generálního štábu AČR vyhlásila brigádní generálka Lenka Šmerdová. Letošní ročník byl věnován celosvětovému symbolu válečných veteránů, květu vlčího máku. Do soutěže na téma „Voják a vlčí mák“ se zapojila více než stovka profesionálních vojáků a zaměstnanců rezortu. Vítězem soutěže se stal desátník Zbyněk Reitspies ze 142. praporu oprav Klatovy, druhé místo obsadil nadrotmistr Jakub Machala z Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov a jako třetí se umístil četař Jan Hlaváč z Posádkového velitelství Praha.

Nejúspěšnější soutěžící převzali z rukou brigádní generálky Lenky Šmerdové pamětní minci náčelníka Generálního štábu AČR a další ceny, které věnovala Vojenská kancelář prezidenta České republiky, Hradní stráž, Vojenská policie a Vojenské zpravodajství. Absolutní vítěz pak získal víkendový relaxační pobyt ve Vojenské zotavovně Měřín.

„Velmi mě těší, že tradice vlastní tvorby kalendáře Vojenského fondu solidarity pokračuje již pátým rokem. Je především výsledkem snažení lidí, kteří se rozhodli tento projekt podpořit. Srdečně děkuji letošním sponzorům kalendáře, společnosti GLOMEX, a především autorům jednotlivých snímků. Fotografie vznikly díky kreativitě a nápadům našich vojáků, na jejichž práci jsem moc pyšná. Mám nesmírnou radost, že kalendář potěší naše podporovatele i v roce 2023. Velké díky patří všem těmto lidem, jejichž prostřednictvím mohou naše kalendáře dál pomáhat,“ uvedla Šmerdová.

Společnost GLOMEX MS s.r.o. darovala fondu vytištěné kalendáře

Velkou zásluhu na vydání letošního kalendáře má společnost GLOMEX MS s.r.o., která tisk kalendáře plně financovala a po té jej věnovala Vojenskému fondu solidarity. Společnost je jedním z renomovaných dodavatelů široké škály obranných technologií, zařízení a vybavení pro vzdušené a pozemní síly, speciální jednotky a bezpečnostní složky v České republice i v zahraničí. „Je nám ctí podílet se na vzniku tohoto originálního nástěnného kalendáře. Sociální a zdravotní podpora a pomoc vojákům a jejich rodinám je pro nás velmi důležitá. V našem týmu pracuje řada bývalých příslušníků ozbrojených složek, včetně členů speciálních jednotek,“ uvedl prezident společnosti GLOMEX MS, s.r.o., Lukáš Dědina.

„Moc bych si přála, aby si všichni majitelé kalendáře v něm zakroužkovali nejen povinnosti, ale také příjemné životní chvíle,“ dodala na závěr brigádní generálka Lenka Šmerdová.

  • Každoročně Vojenský fond solidarity vydá několik stovek kalendářů. V letošním roce tato edice činí 1500 ks.
  • Kalendáře fond věnuje za dobrovolný příspěvek svým podporovatelům. Výtěžek pak putuje na konto Vojenského fondu solidarity a posléze vojákům nebo jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.
  • K dnešnímu dni je na účtu Vojenského fondu solidarity částka přesahující 30 miliónů korun.

„KALENDÁŘ“ v pdf


Autor: kapitánka Helena Řebíčková, www.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. November 2022)