Certifikováni k nasazení do zahraniční operace jsou i chemici. Ti vyrazí začátkem roku do Litvy

Certifikováni k nasazení do zahraniční operace jsou i chemici. Ti vyrazí začátkem roku do Litvy

Dvoutýdenní mezinárodní certifikační cvičení 13. rotace úkolového uskupení AČR mnohonárodnostní bojové skupiny předsunutých sil NATO v Litvě (ÚU AČR MN BG LTU) je u konce. V německém výcvikovém prostoru v Altmarku vojáci cvičili jak zpomalit postup nepřítele nebo jak vytvořit vhodné podmínky pro zahájení protiútoku. Začátkem roku 2023 pak zamíří do Litvy, kde na základně Rukla vystřídají své kolegy.

Unikátní výcvikový prostor

Cvičení se zúčastnilo téměř 2500 vojáků ze tří zemí: Německa, které celému úkolovému uskupení v Litvě velí, dále Nizozemí a České republiky. Naši armádu reprezentovala četa libereckých chemiků. Tato multifunkční četa o několika desítkách osob nabízí schopnosti chemického průzkumu, základní odběr vzorků a dekontaminaci osob i techniky. Pro většinu našich vojáků to bude první zahraniční mise, první koaliční operace, první zkušenost se zahraničním velením.

Unikátní výcvikové možnosti Výcvikový prostor Altmark je třetím největším v Německu, s rozlohu 232 kilometrů čtverečních. Má velké množství výcvikových vesniček, město Schnöggerburg má dokonce zařízení jako např.: letiště, metro, vlakové nádraží, nemocnici, kostel, radnici; čímž nabízí unikátní výcvikové možnosti. Jak zhodnotil velitel národní rozehry npor. D. B.: „Máme tu v rámci výcviku k dispozici v podstatě cokoliv, co si dovedeme představit. Je to pro nás mimořádná příležitost, sbíráme zkušenosti a jsme z  toho opravdu nadšení! Například ve zdejším metru nám byl simulován podobný útok bojovými chemickými látkami jako v Tokijském metru v roce 1995. Museli jsme se zorientovat v labyrintu chodeb, nalézt zasažené, vyvést je a dekontaminovat,“ prozradil podrobnosti velitel čety dekontaminace osob.

Chemické specifikum

V rámci prvního výcvikového týdne proběhlo sladění a secvičení na úrovni jednotek, které chemikům rozšiřuje národní certifikace. Hodnotitelský tým složený ze zástupců Velitelství pro operace, Velitelství pozemních sil a Vojenské akademie Vyškov dohlížel na plnění odborných úkolů rozšířených o situace, které mohou vojáky v Litvě potkat. Jako například řešení dopravních nehod, zranění nebo civilisty narušující výcvik.

Ve druhém týdnu se družstva dekontaminace věnovala plnění odborných úkolů, kdy pomyslným vrcholem je dekontaminování vojenské techniky, která bude používána našimi spojenci v Litvě.

Dekontaminace je umění

Pro dekontaminaci vojenské techniky se staví tzv. dekontaminační linka, která svým způsobem připomíná obyčejnou myčku automobilů. Na stanoveném místě asi desítka vojáků postaví mycí rámy, které slouží k hrubému oplachu vozidel, vlastnímu nanesení dekontaminační směsi a následnému oplachu. Uměním této odbornosti je zvolit správnou dekontaminační směs, naředit ji v potřebném poměru s vodou, v případě nadrozměrné techniky za pomocí kartáčů velice trpělivě a systematicky očistit celý povrch vozidla. Na závěr pak velice svědomitě provést speciálními přístroji kontrolu čistoty. Výzvou pro naše vojáky a jakousi „třešničkou na dortu” celého cvičení byla dekontaminace tanků Leopard 2. Jak zhodnotil rotný J. J.: „Je to slušné monstrum, museli jsme na něj rozšířit dekontaminační rámy na maximum.“

Jednotky Armády ČR působí v Pobaltí v rámci alianční předsunuté přítomnosti eFP (enhanced Forward Presence). Tato mise je jedním z hlavních výstupů Varšavského summitu z července 2016. Spočívá ve vytvoření čtyř bojových uskupení v síle posíleného praporu umístěných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie. Konkrétní vojenský příspěvek členských států je potvrzením národního závazku vyplývajícího z principu kolektivní obrany NATO.


Autor: Petr Šabaka, redakce army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. November 2022)