V září se uskuteční Kurz přežití pro novináře a humanitární pracovníky

V září se uskuteční Kurz přežití pro novináře a humanitární pracovníky

Odbor komunikace Ministerstva obrany připravuje ve spolupráci s Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií ve Vyškově Kurz speciální přípravy pro krizové situace, který se uskuteční ve dnech 20. – 27. září 2024 ve Vojenském újezdu Březina. Kurz je určený pro novináře, redaktory, kameramany, fotografy a humanitární pracovníky.

Kurz přežití patří k nejnáročnějším a nejlepším kurzům, které armáda pro civilní pracovníky organizuje. Účastníci kurzu se seznámí s možným nebezpečím, se kterým se mohou v nejrůznějších oblastech konfliktů setkat a zároveň se naučí, jak se v těchto extrémních situacích zachovat. Fiktivní scénáře, kterými si frekventanti kurzu projdou, pochází ze zkušeností vojáků, které mimo jiné získávají během zahraničních operací a právě díky tomu je Kurz speciální přípravy pro krizové situace maximálně přiblížen realitě.

Kurz zahrnuje teoretickou část s navazujícím praktickým výcvikem. V jeho průběhu se účastníci naučí překonávat své fyzické i psychické limity a zvládat techniky vyjednávání v krizovém prostředí. Učí se orientovat v neznámém terénu za ztížených podmínek, osvojí si zásady přežití či základy ochrany proti zbraním hromadného ničení a poskytování první pomoci. Evakuace, přepadení, zajetí a další náročné scénáře čekají na frekventanty kurzu, kteří v rámci své profese vyjíždějí do nebezpečných nebo válečných oblastí.

Vzhledem k náročnosti kurzu musí všichni zájemci absolvovat psychologické a fyzické testy, které se uskuteční 17. června 2024 v Praze pod vedením psychologů z Agentury vojenského zdravotnictví a specializovaných pracovníků Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany.

Vyplněnou přihlášku zasílejte do 31. května 2024 na adresu: Odbor komunikace MO, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 a na obálce uveďte Kurz přežití.

Kontaktní osoba:

  • Daniela Hölzelová, Odbor komunikace MO – oddělení Public Relations, tel.: 917 200 293, 606 711 680,
    email: holzelovad@army.cz.

Text a foto: Daniela Hölzelová, OK MO

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. April 2024)