Náčelník Generálního štábu AČR ocenil ve Vyškově zaměstnavatele aktivní zálohy. Připravili jsme pro ně doprovodný program

Náčelník Generálního štábu AČR ocenil ve Vyškově zaměstnavatele aktivní zálohy. Připravili jsme pro ně doprovodný program

Velení armády věnuje aktivní záloze velkou pozornost, váží si nejen občanů, kteří se rozhodli dobrovolně převzít brannou povinnost, ale také jejich zaměstnavatelů. Za jejich podporu obranyschopnosti naší země a aktivní zálohy jim osobně poděkoval náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Karel Řehka. Slavnostní setkání se uskutečnilo ve středu 22. května u Velitelství výcviku‑Vojenské akademie ve Vyškově za přítomnosti velitelů sil, ředitelů sekcí a vojáků aktivní zálohy.

Generál Řehka zdůraznil, že žádná armáda se neobejde bez záloh a ani naše země není výjimkou. „Zkušenost z Ukrajiny ukazuje, jaký význam mají dobře připravené a rychle dostupné zálohy. Uvědomujeme si to a nebereme to na lehkou váhu. Aktivní záloha učinila za dvě dekády své existence velký kvalitativní a kvantitativní posun. Dnes je nejlépe připravenou zálohou státu,“ připomněl generál Řehka.

Poděkoval zaměstnavatelům za nepřímý, ale velmi významný podíl na obranyschopnosti našeho státu a zmínil, jak je těžké zaměstnávat záložáka kvůli jeho služebním povinnostem. „Vy, zaměstnavatelé, se svým vstřícným postojem nepřímo, ale významně, podílíte na obranyschopnosti země. Uvědomuji si, že vytvořit podmínky pro službu v aktivní záloze nemusí být snadné. Může vám to přinášet personální a provozní obtíže, které musíte řešit. Hledali jste však cestu, jak by to mohlo jít. Děkuji, za vaši podporu,“ ocenil zaměstnavatele Řehka.

Firmám ukládá zákon povinnost umožnit vojákům aktivní zálohy ozbrojených sil ČR účast na vojenském cvičení a při operačním nasazení. Dle současné platné legislativy je zaměstnavatelům poskytnuta finanční podpora.

Kromě ní patří mezi výhody pro zaměstnavatele i vyšší fyzická zdatnost vojáků AZ, trestní bezúhonnost, spolehlivost a naplňování morálních hodnot.

Během dopoledního programu se zaměstnavatelům věnoval velitel Velitelství výcviku‑Vojenské akademie brigádní generál Ladislav Rebilas, který je poté pozval na prohlídku některých výcvikových prostorů, techniky a vybavení Pozemních a Vzdušných sil Armády ČR, včetně výcvikových trenažérů.

 

  • Počet vojáků zařazených do aktivní zálohy ozbrojených sil ČR k 1. říjnu 2023 je 4 275, žen je z tohoto počtu 460. Vojáci aktivní zálohy jsou zařazeni u 55 vojenských útvarů a zařízení.
  • V souladu se změnou branné legislativy se například vojákům AZ vyplácí náborový příspěvek, který činí 2 500 Kč za měsíc. Dále může voják AZ, který byl znovu zařazen do aktivní zálohy, získat stabilizační příspěvek 2 000 Kč měsîčně a je mu vyplacen jednorázově za celou délku závazku. Rovněž si muže polepšit ohledně roční odměny, která činí 18 000 Kč a získat k ní dalších 9 000 Kč nebo 6 000 Kč, pokud jeho služební hodnocení bude výtečné nebo velmi dobré.

Další finanční podpora se týká zaměstnavatelů. Ti můžou získat finanční kompenzaci, i pokud jejich zaměstnanec absolvuje dobrovolné vojenské cvičení.


Text: majorka Anežka Vrbicová, OdKV MO
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. May 2024)