Náměstek Landovský a britská velvyslankyně Thompson podepsali změnu memoranda

Náměstek Landovský a britská velvyslankyně Thompson podepsali změnu memoranda

Ve středu 10. února přijal náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO Jakub Landovský britskou velvyslankyni Jan Thompson. Setkání proběhlo při příležitosti podpisu mezinárodní smlouvy – změny č. 2 Memoranda o porozumění mezi ministerstvy obrany České republiky a Velké Británie o zřízení BMATT v ČR.

Jak uvedla velvyslankyně Velké Británie Jan Thompson, jejím účelem je: „Rozšířit okruh účastníků kurzů pořádaných britským týmem i na civilní osoby, podrobněji upravit schvalování dalších partnerských zemí oběma smluvními stranami a zpřesnit obsah podpory poskytované BMATT ze strany Ministerstva obrany ČR.“

Náměstek Jakub Landovský po podpisu řekl: „Velice oceňujeme práci britského poradního týmu v České republice. Jsme rádi že naše vláda schválila jeho působení až do roku 2020.“

Britský vojenský poradní a výcvikový tým pro střední a východní Evropu (BMATT) působil při Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově od roku 2000, dnes při Velitelství výcviku - Vojenské akademii ve Vyškově.

Jeho hlavním úkolem je asistence při rozvoji profesionálních armád a profesionálního sboru praporčíků a rotmistrů.

Kurzů se účastní nižší velitelský sbor ze zemí Severoatlantické aliance, Evropské unie a těch, které jsou zapojeny do Programu Partnerství pro mír (PfP). Výcvikem zde procházejí ale i vojáci z Afghánistánu, Alžírska, Iráku, Maroka a Tuniska.

Původní memorandum bylo podepsáno v Praze 25. července 2000, změna č. 1 byla sjednána 31. května 2007
Na základě zkušeností s uváděním memoranda do praxe se smluvní strany na začátku roku 2015 dohodly na nutnosti dílčích úprav a byla dojednána změna č. 2 memoranda. Ta je stejně jako memorandum mezinárodní smlouvou a z tohoto důvodu bylo třeba, aby s jejím sjednáním vyslovilo souhlas české ministerstvo zahraničních věcí
BMATT působí na území ČR na základě souhlasu Parlamentu ČR. K poslednímu schválení došlo na základě usnesení Senátu ze dne 17. června 2015 č. 154 a usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 9. července 2015 č. 835, a to do 9. října 2020. Vláda příslušný materiál schválila svým usnesením č. 311 ze dne 27. dubna 2015.


Autor: Miroslav Šindelář

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. February 2016)