Další příslušníci Aktivní zálohy absolvovali základní výcvik ve Vyškově

Další příslušníci Aktivní zálohy absolvovali základní výcvik ve Vyškově

V pátek 13. května 2016 se uskutečnilo u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) ve Vyškově slavnostní ukončení kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy (AZ).

Více než třicet čerstvých absolventů tohoto šestitýdenního kurzu, za přítomnosti zástupců VeV – VA a svých blízkých, složilo vojenskou přísahu a poté ti úspěšní převzali absolventské certifikáty z rukou náčelníka štábu VeV – VA plukovníka Jaroslava Medka.

„Vojenská přísaha je významným mezníkem v životě každého vojáka, bez rozdílu toho, zda jde o vojáka z povolání, či příslušníka Aktivní zálohy,“ zdůraznil při této významné příležitosti náčelník Centra základní přípravy podplukovník Jiří Studničný, přičemž dodal, že požadavky a závažné souvislosti vyplývající ze slov vojenské přísahy jsou tak nyní i jejich novým závazkem vůči všem občanům České republiky.

Mezi úspěšnými absolventy byly také dvě ženy, z původních pěti. K Aktivním zálohám je shodně přivedlo silné sociální cítění, výzva něco zkusit, být aktivní pro stát. A shodou okolností obě s věkem 42 let patřily mezi nejstarší v tomto běhu kurzu. Vojínka Edita Pinkasová, která pracuje v jedné obchodní firmě, měla obavy, zda náročný výcvik v tomto věku zvládne, ale ty se ukázaly jako zbytečné. Armádní výcvik, jak se přesvědčila, je totiž hlavně o týmovosti, a pokud se k pevné vůli a odhodlání přidá podpora těch ostatních, dá se zvládnout, i když se to mnohdy zdá již nemožné. „Krize se u mě dostavila ve třetím týdnu, dostala jsem se do fáze, kdy jsem měla úplně rozedrané paty, bolestivé puchýře a musela pochodovat s plnou výstrojí dál a dál. To byla hodně slabá chvilka, ale kluci z týmu i profesionální instruktoři mě dokázali natolik psychicky podpořit, že jsem to nevzdala.“ A maminka čtyřletého syna přiznává, že další neméně důležitou je podpora rodiny, včetně starostlivého zapojení babiček a v neposlední řadě podpora zaměstnavatele. Právě od svého nadřízeného a kolegyně dostala po slavnostním ceremoniálu kytici a certifikát jako památku na den složení vojenské přísahy, podepsaný i od dalších kolegů, kteří si jejího počínání velmi váží. Ve firmě je mezi 1 500 zaměstnanci první, která je členkou Aktivní zálohy.

Druhá z žen, vojínka Andrea Šmídová, maminka dvou dětí, je ženou v domácnosti a působí jako dobrovolná hasička. Nyní hrdá na to, že základní přípravu zvládla a stala se tak i platnou členkou Pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Liberec. K výcviku ve Vyškově dodává: „Určitě bych to všem doporučila, je to zajímavé poznání, na co člověk má, co dokáže zvládnout, je to o disciplíně, pokoře, umění se postarat sám o sebe, ale být i spolehlivou součástí týmu.“ Mezi nejzajímavější a nejatraktivnější z absolvovaného výcviku zařadila taktickou činnost v terénu a závěrečnou strážní službu.

Mezi nejmladšími v tomto běhu byl 18letý student 3. ročníku střední školy či 25letý technik projektů ve výrobě.  Stejně jako oni, i ostatní příslušníci AZ jsou předurčeni především pro ochranu objektů. Zajímavostí tohoto běhu kurzu bylo zařazení závěrečného dvoudenního výcviku ve střežení základny, situované do prostoru zahraniční operace, včetně  jejího napadení, s využitím speciálního Campu Britského vojenského poradního výcvikového týmu, vybudovaného ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: kpt. Monika Nováková, Hana Jurčová, VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. May 2016)