Náčelník generálního štábu armády se setká s účastníky kurzu základní přípravy

VeV-VA v médiích - Náčelník generálního štábu armády se setká s účastníky kurzu základní přípravy

Ve středu 31. srpna 2016 od 14.30 hodin se setká náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář s účastníky kurzu základní přípravy ve Vyškově.

Mezi absolventy kurzu je 67 nových příslušníků aktivní zálohy, z toho 9 žen. Tři nejlepší z nich generál Bečvář odměnění za dosahování výtečných výsledků. Museli úspěšně splnit závěrečnou zkoušku, prokázat bojové dovednosti a fyzickou zdatnost.

Kurz základní přípravy je ukončen slavnostním vyřazením a složením vojenské přísahy ve čtvrtek 1. září 2016.


30.8.2016 │ parlamentnilisty.cz │ str. 0 │ Tiskové zprávy
Tisková zpráva

Vydal/a: 
Monika Nováková (31. August 2016)