„Tak přísaháme!“ znělo Vyškovem

„Tak přísaháme!“ znělo Vyškovem

Ve čtvrtek 2. února zaplnilo nástupiště kasáren Dědice téměř pět stovek absolventů kurzu základní přípravy, tedy nováčků Armády ČR, k vykonání významného mezníku v nové profesní kariéře - absolvování vojenské přísahy.

Přísahající vojáci a vojákyně nastoupili před velitelem Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově brigádním generálem Josefem Kopeckým a před zraky stovek hostů, včetně rodinných příslušníků. Slavnostní akt složení vojenské přísahy doprovodila Vojenská hudba z Olomouce a přítomen byl i štábní praporčík AČR Petr Seifert, který kromě přísahy a debaty s nováčky navštívil účastníky nově vzniklého poddůstojnického kurzu.

Brigádní generál Josef Kopecký ve svém projevu uvedl, že vojenská přísaha je nejen významným právním aktem, ale také závazkem morálním, závazkem povinnosti při obraně státu. „Přihlásili jste se i k tradici všech těch, kteří během 2. světové války bojovali za osvobození naší vlasti jak na východní, tak na západní frontě. Přihlásili jste se i k nově vznikající tradici zahraničních misí naší armády, operující na místech současných světových konfliktů,“ uvedl Kopecký.

V rámci programu vojenské přísahy si veřejnost mohla také z blízka prohlédnout moderní obrněná kolová vozidla Pandur, Iveco a Dingo, využívaná profesionály AČR jak doma, tak v zahraničních operacích.

Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil České republiky platná od 1. července 2016

Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.

Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.

Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.

Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.

Tak přísahám!


Autor: Michal Voska, www.army.cz

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. February 2017)