Noví příslušníci Aktivní zálohy prošli náročným výcvikem

Noví příslušníci Aktivní zálohy prošli se ctí náročným polním výcvikem

Připravují se u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově již od 5. ledna 2015. Jejich základní výcvik vedou, stejně jako u rekrutů do AČR, instruktoři Centra základní přípravy Institutu přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy.

Dosavadní, zde nabyté znalosti a dovednosti, nyní zúročili v komplexním polním výcviku. Tedy s prvky přežití v náročných zimních klimatických podmínkách ve dne i v noci. Ten patří mezi nejdůležitější části celého výcviku nových příslušníků Aktivní zálohy (AZ) a odehrává se v přilehlém výcvikovém prostoru Březina.

A co vše tedy obnášel? „Začal praktickým cvičením z chemické ochrany, tzv. ohňovou dráhou, kdy šestičlenné týmy v maskách, taktických vestách, s přilbou a se zbraní procházely sérii zadýmených objektů. Za snížené viditelnosti vojáci procvičovali vstup do objektů, pohyb v členitém prostoru a komunikaci ve skupině,“ přibližuje výcvik vyškovská kaplanka nadporučice Gabriela Horáková, která se jej s vojáky vždy účastní. A následoval topografický přesun na takticko průpravné cvičiště, kde si vojáci začali budovat přístřešky pro přežití v noci z přírodních materiálů bez použití nástrojů, rozdělávali oheň s omezeným počtem sirek nebo křesadlem a připravovali si také stravu ze syrových kuřat. V noci se pak střídali ve střežení.

Další den sebou přinesl praktická cvičení z ženijní, spojovací a zdravotnické přípravy a k tomu nadporučice Horáková dodává: „Vojáci se učili zakopávat, adjustovat protitankové miny či zacházet s radiostanicí, přičemž v rámci zdravotnické přípravy ohlašovali MEDEVAC (Medical Evacuation) report a prakticky nacvičovali přesun raněného, včetně výroby improvizovaných nosítek.“ Odpoledne pak vojáci ještě absolvovali topografický přesun přes kontrolní body zpět do kasáren.

Zajímavostí je, že vojáci jsou vybaveni pouze základní výbavou, tedy tak, aby tento výcvik prověřil nejen jejich znalosti, ale také neméně důležitou fyzickou a psychickou odolnost. A o tom, že své síly, vůli a odolnost prověřili skutečně maximálně, svědčí fakt, že během něho několikrát hustě sněžilo a v noci se teplota pohybovala několik stupňů pod bodem mrazu.

Tyto příslušníky AZ čeká ještě závěrečné přezkoušení z tělesné přípravy a test teoretických znalostí a praktických dovedností. Slavnostní vyřazení těch úspěšných, spojené se složením vojenské přísahy, se uskuteční v kasárnách Dědice za účasti rodinných příslušníků v pátek 13. února 2015.

Text: kapitánka Monika Nováková, nadporučice Gabriela Horáková
Foto: nadporučice Gabriela Horáková


Kurz základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy (AZ)

  • Trvá 6 týdnů a jde o základní (počáteční) etapu přípravy příslušníka AZ.
  • Jde o formu vojenského cvičení v trvání 6 týdnů, přičemž samotný výcvik probíhá 12 hodin denně, mimo pátku, kdy je 6 hodinový, víkendy jsou volné, tedy celkem 54 hodin výcviku týdně. Nástupní termíny jsou několikrát do roka (zpravidla 4x).
  • Cílem tohoto výcviku je získat základní znalosti a dovednosti vojáka, tedy dát jim takové znalosti, aby byli schopni přežití na bojišti.
  • Získání základních znalostí vyžaduje velké množství teorie, která v tomto kurzu převládá (v úvodu – spolu se základy vojenského vystupování, pořadové přípravy), a poté přechází v praxi a v závěru je zařazeno absolvování výcviku v přežití.
  • Předměty: Základní řády, Ženijní příprava, Ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN), Zdravotní příprava, Tělesná příprava, Topografická příprava, Taktická příprava, Střelecká příprava, Strážní a dozorčí služba, Pořadová příprava, Komunikační a informační podpora (Spojovací příprava).
  • Nezbytnou součástí každého vojáka, tedy i příslušníka AZ je nejen zvládnutí těchto základních znalostí a dovedností, ale rovněž vysoká morálka, výborná fyzická, ale i psychická kondice, tedy musí prokázat schopnost plnit úkoly také v náročných klimatických podmínkách, při nedostatku spánku a působení dalších zátěžových faktorů.
Vydal/a: 
Monika Nováková (16. February 2015)