Více než dvacítka profesionálů bojuje o nášivku a odznak kurzu Komando

Více než dvacítka profesionálů bojuje o nášivku a odznak kurzu Komando

V pondělí 15. května byl v prostorách Srubového tábora vojenského výcvikového prostoru Březina slavnostně zahájen letošní první běh kurzu velitelů malých jednotek Komando.

Za účasti velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádního generála Josefa Kopeckého, dalších hostů a instruktorů kurzu Komando, převzalo bílé povlaky s čísly jako symboly tohoto kurzu celkem 23 vojenských profesionálů, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením. Je mezi nimi 6 zástupců 4. brigády rychlého nasazení Žatec, 15 zástupců 7. mechanizované brigády Hranice a 2 zástupci 102. průzkumného praporu Prostějov.

Při slavnostním aktu předání bílých povlaků pod velením majora Roberta Zahurance, náčelníka vyškovského Úseku přípravy Komando, připomenul generál Kopecký historické souvislosti i současnost kurzu Komando, když mimo jiné zmínil, že tento kurz našel své pokračovatele nejprve pod taktovkou 4. brigády rychlého nasazení a poté Velitelství výcviku – Vojenské akademie: „V novodobé historii se jedná již o jeho dvacátý druhý běh a úspěšně jej absolvovalo celkem 181 profesionálů, mezi nimiž je také jedna žena.“ K jeho náročnosti dodal, že jej zpravidla dokončí kolem poloviny adeptů. „To, co vás čeká, není jednoduché, sáhnete si na dno fyzických i psychických sil, ale já věřím, že úkoly a nástrahami projdete se ctí a zařadíte se mezi naše nejlepší vojáky, nejlépe připravené, vycvičené, ty nejlepší aspiranty na velitelské funkce,“ řekl adeptům po jeho absolvování generál Kopecký.

Kurz Komando patří mezi nejnáročnější v AČR. Jedná se o elitní, jediný bojový kurz, zaměřený na velitele malých jednotek zařazených na služební místa, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností. Probíhá v taktických situacích a činnostech, blížících se reálným bojovým podmínkám se zvýšenou psychickou a fyzickou zátěží. Z tohoto důvodu kurzu předchází vždy výběrové řízení.

„Absolvent tohoto kurzu musí znát a umět aplikovat zásady přípravy a řízení boje, přípravy a řízení výcviku na stupni družstvo a četa,“ vysvětluje major Zahuranec a doplňuje: „Musí být schopen velet od jednotlivce až po stupeň četa jak v základních, tak ve speciálních vševojskových taktických situacích. Díky poznatkům získaným během absolvování kurzu měl by být schopen v reálné situaci adekvátně a efektivně na dané situace reagovat a velitelsky je aplikovat a v neposlední řadě by měl mít absolvent kurzu ujednoceny taktické drily na základních stupních.“

Úspěšní absolventi převezmou odznaky a nášivky kurzu Komando v pátek 9. června v prostorách Národního památníku Heydrichiády v Praze. Na toho absolutně nejlepšího pak čeká navíc legendární FS dýka jednotek Commandos.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: štábní praporčík Peter Arvay, vrchní praporčík VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. May 2017)