Plavby 2017 u VeV – VA: Plaveme! Zatím pouze na asfaltu, ale…

Plavby 2017 u VeV – VA: Plaveme! Zatím pouze na asfaltu, ale…

Na začátku tohoto týdne proběhlo na heliportu vojenského výcvikového prostoru Březina náročné kontrolní cvičení ze suché přípravy řidičů k překonávání vodní překážky plavbou.

Komise pod vedením náčelníka centra dopravní výchovy Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) podplukovníka Radoslava Marečka zhodnotila veškeré vědomosti a dovednosti, které příslušníci praporu zabezpečení Vyškov (przab) a VeV – VA během náročné týdenní „suché“ přípravy získali. „Kontrolní cvičení se skládá z pěti pracovišť - přezkoušení z bezpečnostních opatření a signálů, činnosti v havarijních situacích a opouštění potápějícího se vozidla, vyproštění vozidla z vodní překážky a jeho vlečení a plavba po dráze (nácvik na suchu),“ vysvětluje podplukovník Mareček a dodává: „Je potěšitelné, že všech 23 příslušníků przab a CDV absolvovalo kontrolní cvičení s hodnocením prospěl.“

Kontrolnímu cvičení předcházela týdenní „suchá“ příprava k překonávání vodní překážky plavbou. Skládala se z technické a řidičské přípravy. „Řidiči jednotlivých typů bojové techniky (BRDM-2, BVP-2, MTLB, PANDUR II) se detailně seznámili a prakticky nadrilovali veškeré dovednosti spojené s „plavbou“, od samotné přípravy vozidel, přes „suchý“ nácvik plavby po stanovené dráze až po řešení všech možných (i vysoce nepravděpodobných) krizových situací, které by je mohly v průběhu pohybu po vodní hladině potkat, včetně nácviku vyproštění vozidla z vodní překážky,“ přibližuje podplukovník Mareček.

Na závěr „suché“ přípravy pak proběhlo jediné „mokré“ zaměstnání, které řidiči absolvovali toto úterý na plaveckém bazéně ve Vyškově. „Zde byli přezkoušeni z disciplín plavání na 100 m s oděvem a v záchranné vestě, plavání 50 m libovolným způsobem, skok do vody z výšky 1 m a výdrž pod vodou po dobu 30 s,“ vysvětluje podplukovník Mareček.

Celá tato příprava je směřována na vrchol výcviku řidičů bojových vozidel, který bude probíhat od 29. května do 14. června v prostorách vodního cvičiště Myslejovice vojenského výcvikového prostoru Březina, a tím je celoarmádní výcvik v překonávání vodní překážky plavbou bojových vozidel. Výcvik, který se zde uskutečňuje jednou za dva roky.


Text: kapitán Jan Tichavský, centrum dopravní výchovy a kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: nadrotmistr Petr Hrušecký, centrum dopravní výchovy, Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. May 2017)