Den dětí 2017: Kasárna zaplnily na dva tisíce návštěvníků

Den dětí 2017: Kasárna zaplnily na dva tisíce návštěvníků

V pátek 2. června se uskutečnil v posádce Vyškov tradiční Den dětí. Opět jej připravili příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve spolupráci s dalšími posádkovými subjekty a Krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje.

Krásné letní počasí přilákalo do kasáren na dva tisíce návštěvníků. A to nejen dětí, ale i dospělých, kteří také využili jedinečné možnosti podívat se do rozlehlého areálu centra přípravy personálu AČR. A k vidění tu toho bylo opravdu mnoho. Armádní technika, včetně letadel, vojenští hasiči, Vojenská policie, výstroj a výzbroj dalších specialistů, ale i technika Policie ČR, doprovázená dynamickými ukázkami výcviku policejních psů a koní. V programu nechyběly ani různé dovednostní soutěže či možnost zastřílet si ze vzduchovky nebo samopalu.

Ve spolupráci s vyškovským Střediskem volného času Maják a Sokolem pak součástí programu bylo i malování na obličej a soutěže s klauny. A neustále obléhaný byl také stánek, ze kterého si děti odnášely balónky nejrůznějších tvarů. Mezi nejoblíbenější patřily bezpochyby meče.

Akce však nezapomínala ani na výchovný charakter, kdy například v prostoru před halou 40 bylo příslušníky Centra dopravní výchovy  organizováno dětské cyklistické hřiště a dopravní výchova pro děti. A pro žáky druhých stupňů základních škol, jako tomu bylo například u ZŠ Rájec-Jestřebí, směřovala akce i k možnosti volby budoucího povolání. Školy doprovázeli vyškovští profesionálové, kteří byli schopni zodpovědět nejeden dotaz k ukázkám i přípravě vojáků.

Občerstvení jako vždy zajišťoval Vojenský klub VLRZ a novinkou pak byla prezentace Vojenských lesů a statků a Vojenské zdravotní pojišťovny.

Více již ve fotogalerii.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. June 2017)