Tam, kde víčka pomáhají

Tam, kde víčka pomáhají

Téměř každý z nás se již naučil nevyhazovat víčka od pet lahví do kontejneru, poctivě je schraňovat a odevzdat je do některé krabice, košíku a podobně, aby i tou trochou pomohl dětem, se kterými osud nehrál spravedlivou hru. Jedním takovým dítětem je i Michalka Zahradníková.

Tato devítiletá slečna trpí od narození neznámou nemocí, jež připomíná dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií. Tato nemoc Michalce znemožňuje běžný pohyb zdravého člověka a naprosto vylučuje samostatnou chůzi. Navzdory všemu se její rodiče snaží zajistit Michalce plnohodnotný život, jak jen to jde. Stojí to velké úsilí a nemalé finanční prostředky. Pro co možná nejvíc spokojený život své dcery založili rodiče Michalky Zahradníkové sbírku, do níž je možné přispívat přímo či sběrem víček, která se následně vykoupí a utržené peníze putují také Michalce na účet.

Do této pomoci se zapojili příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA), Základny zdravotnického materiálu Bystřice pod Hostýnem, členové Klubu vojenských důchodců a žáci ZŠ Morávkova Vyškov. Po dobu osmi měsíců, kdy všichni nosili víčka, jejich společným úsilím nasbírali krásných 280 kg, které VeV – VA dopravila do výkupny a utržené peníze putovaly právě Michalce.

Jsme rádi, že jsme mohli i my trochou pomoci přispět Michalce k lepšímu životu. Všem, co se zapojili do sběru, ze srdce děkujeme.


Text a foto: nadporučice Barbora Janúšková, Centrum rozvoje a řízení přípravy VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. June 2017)