Přebor rezortu MO ve vojenském pětiboji 2017: Vítězem vojenský policista nadporučík Jakub Rozsypal

Přebor rezortu MO ve vojenském pětiboji 2017

Od úterý 6. června do pátku 9. června probíhal „Přebor rezortu MO ve vojenském pětiboji 2017“. Jeho pořadatelem byla Sekce rozvoje a plánování schopností MO a organizátorem Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve spolupráci s vojenským odborem Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha a ASC Dukla Praha.

Na závodníky a závodnice, muže a ženy bez věkových kategorií, čekalo tradičních pět disciplín vojenského pětiboje, a to střelba z velkorážky, překážková dráha NATO, hod granátem na cíl a do dálky, plavání na 50 m volný způsob s překážkami a přespolní běh.

Program pětiboje byl kombinovaný. Slavnostní zahájení a následně první z disciplín, tedy střelba, to vše proběhlo v úterý v prostorách ASO Plzeň – Lobzy, za řízení zmíněného vojenského odboru Fakulty tělesné výchovy a sportu.

Poté se závodníci a závodnice přesunuli do Vyškova, kde soutěž pokračovala již za řízení Velitelství výcviku – Vojenské akademie dalšími disciplínami, a to překážkovou dráhou NATO přímo v areálu kasáren Dědice, hodem granátem v prostorách letiště Vyškov, plaváním v bazénu Aquaparku Vyškov a závěrečným přespolním během Hamiltonským údolím.

Závodu se účastnilo 13 příslušníků Armády České republiky, mezi nimi 1 žena. Soutěžící byli zástupci Univerzity obrany Brno, Posádkového velitelství Praha, 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice, Velitelství Vojenské policie Tábor, 13. dělostřeleckého pluku Jince, 72. mechanizovaného praporu a 73. tankového praporu Přáslavice.

Průběžné pořadí:

Po 1. disciplíně (Střelbě): 1. des. Milan Wurst (1081,0 bodů), 2. npor. Jakub Rozsypal (1010,5 bodů) a 3. npor. Matěj Picka (1000,7 bodů)

Po 2. disciplíně (Překážkové dráze): 1. des. Milan Wurst (2074,0 bodů), 2. npor. Jakub Rozsypal (2058,1 bodů) a 3. npor. Matěj Picka (1954,4 bodů)

Po 4. disciplíně: 1. npor. Jakub Rozsypal (4090,1 bodů), 2. čet. Ivo Vrba (4024,1 bodů) a 3. Matěj Picka (3970,0 bodů)

Jediná pětibojařka v soutěži žen nrtm. Michala Novotná získala v 1. disciplíně 770 bodů a v 2. disciplíně 884,5 bodů. Po 2. disciplíně má tedy 1654,5 bodů. Po čtyřech disciplínách má 3242,1 bodů.

Celkové výsledky (po 5. disciplíně) – muži:

1. npor. Jakub Rozsypal z Velitelství Vojenské policie Tábor (5113,9 bodů)

2. npor. Matěj Picka z 13. dělostřeleckého pluku Jince (4903,3 bodů)

3. des.Milan Wurst z 73. tankového praporu Přáslavice (4893,3 bodů)

Celkové výsledky (po 5. disciplíně) – ženy

1. nrtm. Michaela Novotná z 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice (4122,6 bodů)


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. June 2017)