Praporčíci se loučili s vyškovskou akademií

Praporčíci se loučili s vyškovskou akademií

V pátek 9. června ukončilo svoje působení u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově osm desítek příslušníků praporčického sboru a vrací se zpět k mateřským útvarům.

Po mnoha týdnech intenzivní výuky končí první běh základního praporčického a vyššího praporčického kurzu. Tyto nové kariérové kurzy pro  „stříbrný sbor“ jsou od začátku roku 2017 zabezpečeny vyškovskou akademií. Konkrétně úsekem kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy.

Vyšší praporčický kurz je po absolvování poddůstojnického a základního praporčického kurzu vrchol kariérového vzdělávání praporčíků v rámci AČR. Vojáci mají za sebou 13 týdnů výuky. „Během kurzu byl kladen důraz na pochopení operačního významu způsobů vedení vojenských operací, na znalost základních plánovacích a rozhodovacích procesů a na dosažení orientace v základní problematice mezinárodní bezpečnosti a mezinárodních vztahů,“ řekl náčelník kurzu nadpraporčík Pavel Bodrogi. Cílem kurzu bylo připravit posluchače na výkon služby na služebních místech se stanovenou hodností nadpraporčík a štábní praporčík, tedy pro práci pracovníků štábů agentur a GŠ, vrchních praporčíků, hlavních instruktorů nebo vrchního praporčíka AČR. Celý kurz byl zakončen obhajobou závěrečných prací před komisí složenou ze štábních praporčíků, ve které všichni posluchači uspěli.

A končil také dvanáctitýdenní maraton výuky základního praporčického kurzu. Podle slov náčelníka kurzu nadpraporčíka Stanislava Slintáka se Vyškovští po celou dobu kurzu snažili co možná nejefektivnějším způsobem připravit vojáky na službu, týkající se práce na pozicích zástupců velitelů čet, instruktorů, specialistů a pracovníků štábů na základním stupni velení. Posluchači nově nabyté znalosti prověřili v seminářích, praktických zaměstnáních a při testech, které byly nedílnou součástí kurzu.

Posluchači obou těchto kurzů měli navíc možnost svoje vlastní zkušenosti ze života u útvarů a zařízení AČR diskutovat při „diskuzním panelu“, kterého se účastnila řada štábních praporčíků vrcholového managementu armády. Svými přednáškami také podpořila výuku plejáda významných hostů, například brigádní generál Karel Řehka, štábní praporčík Petr Seifert, štábní praporčík Luděk Kolesa, dále odborníci z Univerzity obrany, Agentury personalistiky, Vojenské policie a Hradní stráže.

Za přítomnosti brigádního generála Josefa Kopeckého byl nejlepším studentem vyššího praporčického kurzu vyhlášen nadpraporčík Michal Hlava a rotný Luboš Chalupa jako nejlepší posluchač základního praporčického kurzu.


Text: praporčík Adam Kopecký, Úsek přípravy poddůstojníků a praporčíků

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. June 2017)