Slavnostní vyřazení absolventů kurzu Komando

Slavnostní vyřazení absolventů kurzu Komando

V pátek 9. června 2017 se v prostorách Národního památníku hrdinů Heydrichiády v Praze uskutečnilo za účasti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře slavnostní vyřazení třinácti úspěšných absolventů kurzu Komando.

Objasnění symboliky a spojení právě tohoto místa s kurzem Komando v úvodu ceremoniálu přednesl velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádní generál Josef Kopecký, jehož slova umocnila přítomnost pana Josefa Otiska, syna kapitána Josefa Otiska, jediného příslušníka československé smíšené brigády ve Velké Británii, který za 2. světové války prošel výcvikem britských Commandos a v roce 1942 zorganizoval úderný kurz pro příslušníky československé smíšené brigády, na jehož tradici současný kurz navázal. A právě z rukou pana Otiska úspěšní absolventi obdrželi certifikát a nášivku kurzu Komando, doplněné o odznak z rukou armádního generála Bečváře a pamětní minci vtisknutou do dlaní generálem Kopeckým.

V rámci slavnostního programu ceremoniálu však proběhlo ještě další předání insignií kurzu Komando, a to při příležitosti 75. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. „Jako výraz nejvyšší úcty a s respektem k jejich činům udělil úsek přípravy Komando in memoriam insignie kurzu Komando – čestný odznak a minci kurzu - padlým výsadkářům, vlastencům a hrdinům v boji s mnohonásobnou přesilou, kteří zde položili svůj život 18. června 1942, a to generálmajoru Janu Gabčíkovi, plukovníku Janu Kubišovi, plukovníku Adolfu Opálkovi, plukovníku Josefu Valčíkovi, podplukovníku Jaroslavu Švarcovi, podplukovníku Josefu Bublíkovi a podplukovníku Janu Hrubému. Navíc také FS dýku generálmajoru Gabčíkovi, plukovníku Kubišovi a plukovníku Opálkovi,“ sdělil major Robert Zahuranec, náčelník tohoto úseku, přičemž doplnil, že rodině generála Gabčíka budou insignie předány právě v den 75. výročí, tedy 18. června, za rodinu plukovníka Kubiše převzal insignie pan Jiří Dusík a za ostatní pan Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu Praha. Ty budou později součástí expozice v těchto prostorách.

„Je symbolické, že se scházíme právě zde, pro náš národ významném historickém místě odboje druhé světové války, v místech velmi blízko našim hrdinům, kteří dostáli slovům své přísahy a položili zde svůj život,“ řekl při této příležitosti náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a k absolventům poté dodal: „I vy jste bojovali do posledních sil a já věřím, že úspěšné absolvování tohoto náročného kurzu je dalším významným krokem ve vaší kariéře velitelů“.

Nejlepší absolvent poručík Jan Janeček, příslušník 43. výsadkového praporu, který převzal navíc FS dýku z rukou Josefa Otiska za všechny zhodnotil: „Jsme unavení, vyčerpaní, všechno nás bolí, sáhli jsme si opravdu na dno sil, ale když jsme přijeli sem a měli tu čest stát v těchto památných prostorech s možností si pročíst ty okamžiky, které se zde odehrály, tak z nás vše spadlo. Vždyť to, co jsme prožili my, byla tak třetina toho, co prožili oni,“ a dodal, že budou dlouho vzpomínat na instruktory, kteří jim předali cenné zkušenosti.

V rámci ceremoniálu byla také udělena pamětní mince kurzu Komando za významnou pomoc a podporu kurzu Komandu, a to rotnému Jiřímu Prokopovi ze 43. výsadkového praporu, který dlouhodobě přispívá svojí účastí i znalostmi k jeho realizaci.

Fakta o kurzu KOMANDO:

  • Probíhá za řízení úseku přípravy Komando Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve vojenském výcvikovém prostoru Březina.
  • Patří mezi nejnáročnější v AČR, jedná se o elitní, jediný bojový kurz určený pro velitele malých jednotek zařazených na služební místa, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností. Probíhá v taktických situacích a činnostech blížících se reálným bojovým podmínkám. Je prováděn pod psychickým a fyzickým tlakem, kde dochází k prověrce rozhodovacího procesu, to znamená, že cvičící musí dokázat pod tlakem boje a vypětí nejen uřídit sám sebe, ale i ostatní, kterým v boji velí, neboť na jeho rozhodnutí budou záviset životy jeho podřízených.
  • Kurz probíhá 2× ročně, předchází mu 12denní výběrové řízení, samotný kurz má 5 dnů teoretickou část (plánovací proces, ženijní příprava) a 26 dnů praktickou část – plánovací proces, bojové drily, taktické přesuny, nácviky a provádění léček a přepadů, ostré trhání, házení RG, ostré střelby pod taktickým námětem, aeromobilní operace a překonávání vodních překážek.  
  • Do kurzu nastoupilo po úspěšném absolvování výběrového řízení 23 příslušníků AČR zastupujících 7. mechanizovanou brigádu, 4. brigádu rychlého nasazení a 102. průzkumný prapor. Dokončilo jej 13 vojáků.
  • Do historie kurzu Komando se v rámci tohoto běhu kurzu zapsal četař Jakub Štěpán, který v jeho průběhu dosáhl 21 let.
  • Od roku 2005 do konce roku 2016 úspěšně absolvovalo kurz 181 absolventů, z toho 2 příslušníci Ozbrojených sil Slovenské republiky a 1 žena, proběhlo 16 kurzů.
  • Od roku 2013 probíhá vyřazení absolventů v historickém prostoru krypty Národního památníku Heydrichiády v Praze v Resslově ulici.

Reportáž ČT1 z vyřazení na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/21741100010060...


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Hana Jurčová, VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. June 2017)