Návštěva dětského domova Plumlov v kasárnách Dědice a přilehlém vojenském výcvikovém prostoru

Návštěva dětského domova Plumlov v kasárnách Dědice a přilehlém vojenském výcvikovém prostoru

Již pátým rokem jsou děti z dětského domova Plumlov účastníky akcí u praporu zabezpečení a nebylo tomu jinak ani dopoledne 30. května 2017.

Tak jako před dvěma lety, i tentokrát se měly děti možnost podívat k vodnímu cvičišti Myslejovice ve vojenském výcvikovém prostoru Březina, kde právě probíhal výcvik řidičů praporu zabezpečení v řízení bojových vozidel na vodní překážce. Rozzářené oči dětí s úžasem sledovaly nasimulované situace a s ní i prováděnou činnost záchranné a vyprošťovací služby. Děti během těchto zásahů pozorně sledovaly dech beroucí situace a kladly zvídavé dotazy.

Na závěr tohoto zcela jistě pro ně výjimečného dne byl pro děti připraven oběd v prostorách společenského sálu, kde také předal velitel praporu zabezpečení podplukovní Jan Bouda řediteli dětského domova permanentky na sportovní aktivity, které byly pořízeny ze soukromých prostředků dárců útvaru.


Text a foto: nadrotmistr Antonín Glogar

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. June 2017)