Návštěva vnuka plukovníka Ladislava Preiningera u praporu zabezpečení

Návštěva vnuka plukovníka Ladislava Preiningera u praporu zabezpečení

Ve dnech 30.–31. května 2017 opět navštívil prapor zabezpečení potomek plukovníka Ladislava Preiningera pan Jan Jirsa, kterého přivítal ve své kanceláři velitel praporu zabezpečení podplukovník Jan Bouda za přítomnosti vedoucích praporčíků rot a vrchního praporčíka praporu.

Po vřelém přivítání předal pan Jirsa veliteli praporu několik velice zajímavých knih, a to Deníky legionářů Františka Nováka, Čeňka Klose, Adama Kříže a Vzpomínky legionáře Josefa Laciny. Tyto knihy si bude možné později zapůjčit v knihovně na společenském klubu. Po dlouhé a přátelské rozmluvě byl pan Jirsa seznámen s velmi bohatým programem. Plavby v Myslejovicích, návštěva Geometrického středu ČSSR a 14. ročníku IDET v Brně.

Na závěr návštěvy poděkoval pan Jirsa za pěkné dva dny strávené u praporu zabezpečení s vidinou brzkého shledání, a to již počátkem července, při příležitosti uctění památky narození plukovníka in memoriam Ladislava Preiningera, nositele čestného názvu praporu zabezpečení Velitelství výcviku – Vojenské akademie.


 Text a foto: nadrotmistr Antonín Glogar

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. June 2017)