Centrum dopravní výchovy podpořilo motorkáře

Centrum dopravní výchovy podpořilo motorkáře

Dne 10. června se konal v městysu Sloup již desátý ročník preventivní akce „Nežij vteřinou“. Akci každoročně pořádají policisté Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje s podporou Ředitelství služby dopravní policie.

Letošní ročník byl tematicky zaměřen na zabezpečení motocyklů od A-Z a prevenci proti krádežím. Policisté na fotografiích a videozáběrech poukazovali na následky dopravních nehod s účastí motorkářů. Návštěvníci si mohli rovněž prohlédnout motocykly Hradní stráže a Vojenské policie. Centrum dopravní výchovy prezentovalo činnost Velitelství výcviku – Vojenské akademie v oblasti prevence bezpečnosti účastníků silničního provozu svým simulátorem převrácení, který slouží k praktickému nácviku opuštění havarovaného vozidla převráceného na střechu.

Dalším zajímavým místem bylo stanoviště Záchranné zdravotnické služby Jihomoravského kraje, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet sve znalosti a dovednosti v poskytnutí první pomoci pod vedením zkušených záchranářů – profesionálů. Toto a naše stanoviště byly nejnavštěvovanějším místem akce. Kvalitu akce pak podtrhla ukázka zručnosti a dovednosti v ovládání motocyklu dopravními policisty, dynamická ukázka profesionálů Hasičského záchranného sboru a ukázka funkčnosti airbagové vesty pro motorkáře. Součástí programu byla malá soutěž pro návštěvníky – motorkáře v jízdě zručnosti na svém motocyklu.


Text a foto: kapitán Jaroslav Omelka, CDV VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. June 2017)