Slavnostní ukončení kurzu základní přípravy a vyřazení absolventů

Slavnostní ukončení kurzu základní přípravy a vyřazení absolventů

Ve čtvrtek 22. června se za přítomnosti zástupců Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) a dalších hostů uskutečnilo v prostorách auly kasáren Dědice slavnostní vyřazení více než pětisetpadesáti úspěšných absolventů kurzu základní přípravy.

Noví příslušníci AČR (rekruti) nastoupili 3. dubna 2017 k centru základní přípravy, aby zde vykonali tříměsíční výcvik, který musí absolvovat každý nový profesionál AČR k výkonu funkcí u útvarů a zařízení rezortu MO.

„Jedná se o tříměsíční základní kurz – počáteční etapu přípravy vojáka AČR, tedy bez rozdílu předurčení, v rámci kterého musí úspěšní absolventi splnit všechna kritéria postupových zkoušek, fázových testů a základních bojových dovedností plněných v jeho průběhu,“ vysvětluje zastupující vrchní praporčík VeV – VA a rovněž velitel vyřazení nadpraporčík Marek Mareček a dodává, že cílem základní přípravy je výuka a výcvik ve všech druzích vojenské přípravy, přičemž důraz je kladen především na zvládnutí činností potřebných k přežití na bojišti a plnění bojových úkolů, zvládnutí obsluhy a vedení účinné střelby z ručních zbraní (útočná puška a pistole) a dosažení fyzické zdatnosti a psychické odolnosti nezbytné pro výkon služby příslušníka AČR.

První krok k odstartování kariéry vojenského profesionála mají úspěšně další armádní nováčci za sebou a ten jim symbolicky odzvonil náčelník štábu VeV – VA plukovník gšt. Jaroslav Medek. „Alea iacta est“, to je motto vepsané na zvonu základní přípravy, motto, které si teď pomyslně nesou k útvarům ti, co se rozhodli stát součástí AČR. Instruktoři centra základní přípravy udělali pro jejich přeměnu civilisty v profesionály maximum a nyní je to již na samotných nováčcích. „Kostky jsou vrženy.“

Z 635 rekrutů úspěšně ukončilo kurz 564, přičemž za nejlepší výsledky v kurzu převzali věcný dar – kapesní nůž – vojín Pavel Balcar, vojín Stanislav Mihola a vojínka Petra Sazamová.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. June 2017)