Deset let slouží vojákům pastorační centrum v Lulči

Deset let slouží vojákům pastorační centrum v Lulči

Dne 5. července 2017 proběhlo tradiční společenské setkání v Pastoračním centru Duchovní služby Armády České republiky v Lulči, které připravuje pro vojáky, jejich rodiny a další hosty Duchovní služba Armády České republiky. Právě před deseti lety bylo toto místo slavnostně otevřeno.

Společenskému večeru předcházela mše v místním kostele sv. Izidora, kterou celebroval Mons. Tomáš Holub, první hlavní kaplan po roce 1989 a současný plzeňský biskup.

Desáté výročí si společně s vojenskými kaplany připomnělo více než 400 lidí. Převážně vojáků a jejich rodin, ale i řada dalších vzácných hostů z řad armády, církví, veřejného života i zahraničí. Přítomné přivítal ředitel pastoračního centra a vojenský kaplan mjr. Josef Konečný a předal slovo kardinálu Dominiku Dukovi, předsedovi České biskupské konference. Kardinál Duka připomněl svůj blízký vztah k vojákům a s Danielem Ženatým, předsedou Ekumenické rady církví, poděkovali vojákům za jejich službu. Armádní generál Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu AČR, poděkoval vojenským kaplanům za jejich službu i za programy, které v Lulči pro příslušníky rezortu a jejich rodiny zajištují. Na úsilí mnoha lidí a pomoc vojenských duchovních služeb z Německa a Nizozemí vzpomenul Mons. Tomáš Holub. Tyto příspěvky zakončil připomenutím aktivit, které se v Pastoračním centru Duchovní služby AČR konají dnes, plukovník Jaroslav Knichal, hlavní kaplan. Poděkoval za pomoc všem, kteří se jakkoliv na fungování tohoto místa podílejí, a předal pamětní medaili generála Metoděje Kubáně za osobní přínos při vzniku pastoračního centra a za dlouholetou spolupráci s českými vojenskými kaplany Siegfriedu Weberovi, německému vojenskému děkanovi. Mezi hosty nechyběl ani brigádní generál Josef Kopecký, velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov, Ivo Bárek, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, a Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Po úvodních slovech přešel večer do neformální roviny přátelských rozhovorů a tance. Hudbou doprovázela dechová kapela „Kumpánovi muzikanti“ a program doplnilo i překvapení. Ukázka Freestyle fotbalu v podání Petra Karáska, vícenásobného mistra ČR, a jeho kolegyně ze Slovenska Lucie Kevické, mistryně světa 2012 a mnohonásobné vicemistryně světa a Evropy. Pozornost si získala i ukázka dovedností na trialovém kole.

Pastorační centrum nedaleko Vyškova slouží k vedení „etických seminářů“. Při nich se vojenští kaplani, formou zážitkové pedagogiky, snaží přiblížit vojákům i etický rozměr jejich služby. Upozorňují na hodnoty a lidské hranice, které by měl každý člověk znát a respektovat. Těmito semináři prochází všichni rekruti vstupující do armády, vojáci v kariérových kurzech i ti, kteří odjíždějí nebo se vracejí ze zahraničních operací.


Zdroj: www.kaplani.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. July 2017)