Zahájeno cvičení SAHEL 2/2017

Zahájeno cvičení SAHEL 2/2017

Úvodní porada řídícího cvičení, zahajovací nástup všech cvičících s představením označení osob a startex.  Od středy 2. srpna probíhá v kasárnách Dědice a ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina odborně taktické a zároveň certifikační cvičení Sahel.

Cvičení Sahel je vyvrcholením procesu přípravy jednotky 10. úkolového uskupení (ÚU) AČR EUTM Mali, jehož cílem je dosažení plné operační připravenosti jednotky k zahájení plnění úkolů v zahraniční operaci. Řídící štáb Velitelství výcviku – Vojenské akademie posílený o příslušníky 8. ÚU EUTM Mali, tak v rámci celé řady rozehrávaných situací a incidentů prověří schopnosti jednotky 10.ÚU EUTM Mali plnit operační úkoly v prostoru jejich nasazení. To znamená zabezpečit ochranu perimetru velitelství mise EUTM, zajistit ozbrojené doprovody a síly rychlé reakce ve prospěch EUTM a také se podílet na výcviku jednotek ozbrojených sil Mali.

Do cvičení jsou zapojeni také příslušníci Aktivní zálohy KVV Karlovy Vary a České Budějovice, kteří budou v rámci rozehry představovat příslušníky Maliské národní gardy, členy Agentury SECURICOM a také místní obyvatelstvo.

Čtyřicetičlenná jednotka 10. ÚU EUTM Mali je postavena převážně na příslušnících 13. dělostřeleckého pluku Jince, konkrétně 131.dělostřeleckého oddílu, které přijel podpořit také zástupce velitele 13. dělostřeleckého pluku plukovník gšt. Ján Cífka s dalšími členy tohoto pluku. Jednotka je posílená o mentory z VeV-VA a další specialisty, například 4. brigády rychlého nasazení či 102. průzkumného praporu.

Cvičení, jehož se účastní na 100 osob potrvá do pátku 4. srpna.


text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

foto: autor a Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA 

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. August 2017)